MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bachelor- og Mastergrader også for kunstutdanningene (12.4.02)

Regjeringen går inn for at også musikk- og kunstutdanningene skal ha en gradsstruktur basert på en treårig bachelor- og en toårig mastergrad. For de fleste kunstfagene vil dette samlet sett bety en utvidelse av studieløpet.

Dette er kjernepunktet i stortingsmeldingen om høyere kunstutdanning som Regjeringen fremmet i dag

Dette er hovedpunktene i meldingen:

 • Gradsbenevnelsene i musikk- og kunstfag blir bachelorgrad og mastergrad.
 • Normert studietid blir tre år på lavere grad og to år på høyere grad.
 • Det skal på sikt utvikles mastergrader i scenekunst, billedkunst og kunsthåndverks- og designfag.
 • Mastergrader er en forutsetning for videre faglig utvikling, tilsvarende doktorgradsnivå. Departementet har allerede etablert et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Departementet tar sikte på at de to siste årene i nåværende operautdanning får endret status; fra å være en utdanning på lavere grad til å bli en utdanning på høyere grads nivå.

  For fagområder hvor det tar lang tid å få utviklet mastergradstilbud, vil departementet stimulere til utvikling av tilbud innen etter- og videreutdanning.

  "Kunstnerisk utviklingsarbeid"
  Skal kunstutdanningene komme opp på høyeste kunstnerisk-estetiske nivå, er det viktig at det legges til rette for videreutvikling av fagene tilsvarende doktorgradsnivå, mener regjeringen. I forbindelse med innføringen av stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, vil det også være viktig at det finnes kompetente søkere som har formell kompetanse tilsvarende mastergrad.

  Meldingen drøfter samtidig styrking av opplæringen i musikk-og kunstfagene før høyere utdanning. Her heter det blant annet at læreplanene i studieretningen musikk, dans og drama og formgivingsfag bør gjennomgås med sikte på å sette elevene bedre i stand til å kunne søke opptak til høyere kunstutdanning

  Sjeldne instrumenter
  Departementet vil vurdere mulighetene for å motivere større musikk- og kulturskoler til å ta et særskilt ansvar for undervisningstilbud på sjeldne instrumenter og innen fagområder hvor rekrutteringen til høyere utdanning er svak.

  Talentutvikling på konservatoriet
  Departementet vil søke å trekke kunstnere inn i undervisningen i grunnskolen gjennom det nasjonale utviklingstiltaket for kunst og kultur, "Den kulturelle skolesekken." En vil også ta initiativ til at det etableres et forsøksprosjekt hvor Norges musikkhøgskole og de tidligere konservatoriene får et visst ansvar for å ivareta talenter i aldersgruppen under 19 år.

 •