MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nytt produkt frå leikestove (14.4.02)

design.jpg
Leikande studentar: Frå venstre Sunniva Steine, Medisin, Henriette R Havik, Energi og miljø, Ingrid Rønneberg Næss, Produktdesign, Torbjørn Smørgrav, Datateknikk og Claus Darboven Zapffe, Arkitekt.

Ei gruppe studentar nytta 14 dagar til å leike seg fram til eit nytt produkt. Nå tek dei ut patent. Venteleg til barnehageungane si store glede.

Kven? Ei gruppe studentar frå arkitekt, design, data, energi og miljø, medisin.
Kva? Utvikle nye produkt for barnehagar.
Kor hen? Institutt for produktdesign.
Korleis? Oppsøkje ei barnehage, snakke med ungar og vaksne, nytte teknikkar som gjer at brukarane får uttrykkje sine ønskjer og behov.
Kvifor? Studentane skal kunne lære å samarbeide over faggrenser, lære seg å bygge tillit, lære seg å lytte.
Når og kor lenge? To vekers kurs innovasjon i vårsemesteret.

Allsidig
Dagens studentar bør kunne mykje ulikt. Ved sidan av å vere flink i realfag, bør ein kunne snekre, teikne, ha vore borti drama. Det er heller ikkje dumt om ein kan traktere eit kamera og har lært eg avansert videoredigering.

Studentane som tok innovasjonskurset kjem i frå ei rad ulike fag. Gjennom kurset får ein presentert eit tema som ein skal jobbe med. Utgangspunktet er ein modell av barnehagen som studentane jobba vidare med.

Sentralt i metodikken er bruk av såkalla "probes," som er verkty til å få fram ønskene til brukarane. Ein slik probe kan til dømes vera eit ark som vart hengt opp på WC, kor ein kunne skrive ned tankar og refleksjonar, medan ein var ute i anna nødvendig ærend.

Sensur
Fredag var det eksamen, og tre grupper la fram resultata, i form av ein multimediaførestelling. Ekstern sensor Øystein Gutu var henta frå Oslo til å leie evalueringa.

Første gruppe nytta seg av amatørteater, historieforteljing, videosnuttar, plansjar og modellar til å fortelje kva dei hadde fått til, og korleis dei to vekene hadde blitt brukt.

Vi overvar første gruppe sitt framlegg. Produktet dei enda opp med å lage, hadde dei kalla "Bambo." Det såg mest ut som eit slags utandørslego, beståande av bambusstavar som kunne skruast fast til kvarandre med treklossar som det var hol i og som var påmontert store skruer.

- Ungane vart kjempebegeistra. Responsen deira gjorde at dei vaksne vart meir interessert i oss, og forstod at vi ikkje bare var ein snokegjeng som vasa rundt utan mål og meining, sa Henriette R Haavik i gruppa.

Og nå planlegg dei å ta patent på leika. Derfor får vi ikkje vise bilete av konstruksjonen før patentkontoret har handsama saka.

Lærarar har vore Erik Lerdahl og Jesper Pedersen.

Tekst og foto: Tore Oksholen