MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Marin forskning i fare (22.4.02)

Livsviktig kunnskap om marin flora og fauna risikerer å forsvinne på grunn av forgubbing i forskermiljøet. Den alvorlige tilstanden vil bli drøftet på et nasjonalt møte ved NTNU mandag 29. april.

Norsk marin flora og fauna har omkring 5000 makroorganismer som lever på eller i havbunnen. Ved universitetene og høgskolene er det bare omkring et dusin stillinger som er knyttet opp mot forskning og undervisning på disse bunnorganismene (benthosforskning).

Erstattere mangler
Over halvparten av dem som har disse stillingene går av med pensjon innen fem år. Stillingene står i fare for å bli avviklet fordi det ikke finnes kompetent fagpersonale til å erstatte dem som forsvinner.

Bare et fåtall stipendiater studerer fagområdet og det er bare én stilling som forskerrekrutt. Når den gamle garde pensjoneres vil altså store mengder kunnskap og kompetanse ikke lenger bli formidlet til yngre generasjoner. De blir faktisk nødt til å starte på bar bakke og "finne opp hjulet på nytt". Det skriver førsteamanuensis Jon-Arne Sneli og student Gry Koldberg Amundsen ved Vitenskapsmuseet i en invitasjon til et nasjonalt møte hvor problemene innen forskningsgrenen skal diskuteres. Møtet holdes i Trondheim 29.april.

- På sparebluss
Sneli og Koldberg Amundsen peker på at det er et uttrykt politisk ønske om å satse på marin kunnskap. Universitetene i Oslo og Bergen har institutt rettet direkte mot marinbiologisk forskning og undervisning. Ved NTNU har Institutt for naturhistorie en marinbiologisk avdeling og ved Universitetet i Tromsø har Norges fiskerihøgskole samme formål.

Tross denne tilsynelatende styrken går instituttenes satsing på havbunnens plante- og dyreliv på sparebluss, hevder de to.

Avhengig av benthos-miljøet
Drømmen om Norge som ledende nasjon i verden innen produksjon og eksport av mat fra havet forutsetter kunnskap om benthos-miljøet. Kystsoneforvaltning, miljøovervåking, bevaring av diversitet, oppretting av Norsk artsdatabank er områder som er helt avhengig av en fagkompetanse på høyt nivå. Rekruttering til oppdragsinstitusjoner og havbruksnæring skjer også fra universitets- og høgskolemiljøene, påpeker Sneli og Koldberg Amundsen.