MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

CO2-ekspertisen samlet til seminar (22.4.02)

gass2.jpg
På kjemisiden er det professor Hallvard Svendsen som fører an i forskning på fjerning av CO2 fra naturgass. Han har fire doktorgradsstipendiater som han veileder. En av dem er Jana Poplsteinova fra Tsjekkia, som forsker på likevektsbetraktninger for CO2-absorpsjon.

Mandag arrangerte fagmiljøene ved NTNU seminaret "Gasskraft med CO2-håndtering" på Royal Garden Hotel i Trondheim. Interessen for seminaret var så stor at dette kan bli et årvisst arrangement.

- Den store interessen for seminaret tyder på at det er behov for en møteplass innen dette fagfeltet, sa kjemiprofessor Hallvard Svendsen da han ønsket velkommen til seminaret. Under oppsummeringen til slutt konkluderte han med at det med stor sannsynlighet blir invitert til et lignende seminar neste år, og han fikk støtte fra deltakerne.

Det var NTNU, med fagmiljøene ved energi og miljø (Olav Bolland) og kjemi (Hallvard Svendsen), som arrangerte seminaret. Noen professorer var i ilden som foredragsholdere, men i all hovedsak var dette et seminar der doktorgradskandidatene innen forskningsfeltet presenterte sine arbeider.

Mål: 50 prosent kostnadsreduksjon
Fjerning av CO2 fra naturgass stod i fokus, og forskning på flere aktuelle metoder ble presentert. Forbedring av prosessen som brukes i dag ved at CO2 "vaskes" ut av eksosgassene fra forbrenning, ved at den dusjes med en amin/vann-løsning er en mulighet.

En annen metode som det forskes på ved NTNU er bruk av porøse membraner for utskilling av CO2. Målet er å redusere kostnadene forbundet med CO2-fjerning med 50 prosent innen 15 år.

Såkalt CO2-fri gasskraft ved at CO2 gassen deponeres i brønner i Nordsjøen, var ikke tema på dette seminaret, men vil nok bli tatt opp neste gang.

Totalt var det 65 deltagere på seminaret, og en tredjedel av disse kom fra industrien. Både disse og representanter fra Forskningsrådet ga uttrykk for at de var imponert over den store bredden i NTNUs forskning på dette feltet.

Mangel på kandidater
Norge satser i år vel 70 millioner kroner på forskning knyttet til fjerning av CO2, og professor Hallvard Svendsen forteller at det er vanskelig å skaffe kvalifiserte kandidater til forskningen.

Er det ikke betenkelig at så mye av forskningsinnsatsen konsentreres om CO2-fjerning. Blir det ressurser igjen til andre forskningsfelt?

- Selv om det er sterk fokus på CO2-fri gass for tiden, driver vi forskning på mange andre felt også. Og om det aldri skulle bli bygd naturgasskraftverk i Norge, vil ikke dette være bortkastet forskning. Resultatene vil være anvendelige på mange andre områder, sier professor Svendsen.

Tekst og foto: Arne Asphjell