MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Presenterer idéflom fra 1.000 junioreksperter (22.4.02)

team.jpg

Er du interessert i hvordan trafikkproblemene i midtbyen i Trondheim kan løses, eller har lyst til å se nye modeller av rickshawer til indiske storbyer? Kanskje er du opptatt av alternative energikilder, nye typer oppdrettsanlegg eller ideer om hvordan jernbanen i Norge kan komme på sporet igjen?

onsdag vil 1.000 av NTNUs junioreksperter legge fram sine løsninger på disse og mange andre utfordringer.

Ønsker flere Dragvoll-studenter
Dette semesteret er det andre gang at det tverrfaglige prosjektfaget "Eksperter i team" (EiT) blir gjennomført. Faget er obligatorisk for alle sivilingeniørstudenter i fjerde årskurs, og utgjør 2,5 vekttall. Men EiT er også åpent for studenter fra de allmenne studieretningene, selv om deltagelsen herfra foreløpig er noe mager. Av de 1.000 deltagerne er det i år bare 50 som ikke er siv.ing.-studenter.

- Vi skulle gjerne hatt flere studenter fra ikke-teknologiske fag. Vi har veldig god erfaring med å sette sammen team med forskjellig bakgrunn. Det utløser kreativitet og nye måter å løse problemene på, sier prosessleder Jan Eivind Danielsen.

Organisert i 38 landsbyer
Da EiT første gang ble arrangert i fjor var det 32 team som deltok. Denne gang er deltagerne delt inn i 38 grupper, eller "landsbyer" som det heter i EiT-terminologien.

Hver landsby består av 20-30 studenter, en landsbyhøvding og to studentassistenter. Landsbyen kan også støtte seg på andre interne og eksterne veiledere. Mange landsbyer har nær kontakt med fagfolk fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Prosjektoppgavene er som regel laget av bedrifter i samarbeid med fakultetene.

Landsbyhøvdingen er en professor eller amanuensis som skal overvåke prosessen fram mot det ferdige resultat. Men studentene får i stor grad muligheten til å utøve sjølstyre.

Presentasjoner over hele Gløshaugen
Og onsdag blir altså resultatene presentert. Dette vil foregå i 38 ulike arrangement spredd i auditorier og møterom over hele Gløshaugen. Enkelte av gruppene har også valgt å legge avslutningen utenfor campus. For eksempel skal en landsby som har sett på nye måter å utnytte avløpsvann som ressurs, vise fram sine resultater inne i Ladehammeren renseanlegg.

Samtlige presentasjoner er åpne for alle interesserte.

Invitasjonskonkurranse
Ledelsen i EiT har utfordret landsbyene om å konkurrere om å lage den beste og mest kreative invitasjonen til sine avslutningspresentasjoner. Bidragene til alle deltagerne i denne konkurransen finner du her. En jury bestående av prorektor Julie Feilberg og informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl har vurdert bidragene og dommen faller onsdag.

Årsaken til at faget Eksperter i Team ble opprettet var behovet for å trene studentene i samarbeid. Faget kom inn i fagplanen for det nye femårige siv.ing.-studiet etter ønske fra industrien. Dagens arbeidsliv krever i stadig større grad at ulike fagdisipliner jobber sammen Teamene i EiT settes sammen av studenter fra ulike fagområder som i sum speiler tverrfagligheten i utfordringen som skal løses. Oppgavene er så store og komplekse at en person alene ikke kan forstå og løse utfordringen.

Prosessen like viktig som produktet
Det er en uttalt hensikt med faget at deltagerne skal se fordelene ved samarbeid og utvikle strategier for koordinering, gjensidig tilpasning og gjensidig befruktning. Studentene blir kjent med sine egne sterke og svake sider i gruppeprosesser og de utvikler ferdigheter i tverrfaglig kommunikasjon. De må for eksempel oppdage og forstå hvordan forekjellige fagfolk bruker ulike begreper for å beskrive det som skal gjøres.

Karakterene til studentene fastsettes for en stor del ut fra hvor godt prosessen i gruppen har fungert. Et bevisst og strategisk forhold til arbeidet med prosjektet er like viktig som prosjektets produkt, heter det i målsettingen for faget.

Av Jan Erik Kaarø


Her finner du beskrivelser av oppgavene til alle de 38 landsbyene i årets Eksperter i team.