MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (5.5.02)

Det nye uavhengige nasjonale organet for kvalitet i utdanningen (NOKU) skal være operativt fra 1. januar 2003. Organet vil få betydelig myndighet i akkrediterings- og godkjenningsspørsmål og skal holde til i Oslo.

NOKU blir et sentralt organ i arbeidet for å sikre høy kvalitet på utdanningen ved universitet og høyskoler. NOKU skal sikre at kvalitetsarbeidet ved institusjonene blir ivaretatt i tråd med kvalitetsreformen, heter det i en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Åpner for private universitet
Departementet har nylig sendt ut forslag til forskrifter for NOKUs arbeid når det gjelder høyere utdanning. I disse forskriftene foreslås det at alle offentlige og private institusjoner som gir godkjent høyere utdanning skal evalueres hvert sjette år. Institusjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene skal få en frist til å rette på forholdet. Hvis forholdene fortsatt er utilfredsstillende kan institusjonen miste retten til selv å etablere nye studier. Organet kan trekke tilbake akkreditering for etablerte studietilbud som ikke oppfyller fastsatte krav til kvalitet.

Forskriften stiller også opp standarder for akkreditering av private institusjoner, i tråd med det nye forslaget til privathøyskolelov. I henhold til disse reglene kan private institusjoner både bli akkreditert som høyskole, vitenskapelig høyskole og universitet. Hvis organet finner at de faglige krav er oppfylt, skal forslag om endret institusjonsbetegnelse forelegges Utdannings- og forskningsdepartementet.

Akkrediterings- og godkjenningsspørsmål
NOKU vil få en rekke nye oppgaver, deriblant myndighet til å:

 • akkreditere nye studietilbud som institusjonene selv ikke har myndighet til å etablere
 • godkjenne enkeltstudier ved private høyskoler som ikke er akkrediterte
 • gi generell godkjenning av utenlandsk utdanning, og norsk utdanning som ikke er gitt av institusjon under universitets- og høgskoleloven eller lov om private høyskoler

  NOKU vil videreføre flere av de oppgaver som til nå har ligget i Norgesnettrådet, som ble avviklet fra årsskiftet. Dette er blant annet deltakelse i internasjonale fora for kvalitetssikring av høyere utdanning, godkjenning av ekstern utdanning, evaluering av mastergrads- og doktorgradssøknader ved statlige høyskoler.

  Skal ligge i Oslo
  Regjeringen har bestemt at organet skal plasseres i Oslo. Ifølge pressemeldingen er dette valget gjort for å kunne utnytte den fagkompetansen og de ressursene som Norgesnettrådets sekretariat har bygget opp innenfor kvalitetssikring og evaluering, og for raskt å få et kvalitetssikringssystem etablert i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning.

  Interimsstyre frem til 31.desember
  Interimsstyret for det nye organet er oppnevnt frem til 31.desember i år, og ledes av professor Narve Bjørgo ved Universitetet i Bergen. Bjørgo har tidligere vært rektor ved Universitetet i Tromsø og administrerende direktør ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF).

  I lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget er det foreslått at organet skal være uavhengig av departementet. Departementet vil altså ikke kunne overprøve organets faglige avgjørelser.

  Høringsfristen for forskriftene er satt til 21. juni. Det betyr at forskriftene kan tre i kraft samtidig med ny lov.

 •