MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bye bye til Engelsk institutt? (6.5.02)

Styret ved Historisk-filosofisk fakultet (HF) vil tirsdag sannsynligvis gå inn for å slå sammen de tre språkinstituttene ved NTNU. Engelsk institutt, Germanistisk institutt og Romansk institutt kan bli til ett institutt.

Det kan bli "Bye bye" til Engelsk institutt, "Adieu" til Romansk institutt og "Auf Wiedersehen" til Germanistisk institutt.

Avgjøres 6.juni
Fakultetsstyret vil i sitt møte etter all sannsynlighet til å gå inn for å slå sammen de tre språkinstituttene med full virkning fra 1. september. Antall institutter/enheter vil dermed bli redusert fra 15 til 9 ved HF-fakultetet.

Endelig avgjørelse i saken faller i NTNUs styre (Kollegiet) 6.juni, der en lang rekke endringer i instituttstrukturen på flere fakulteter skal behandles. Målet er å gjennomføre en kraftig reduksjon av antall enheter på grunnplanet ("nivå tre") i organisasjonen. Denne runden med omorganiseringer følger etter at nivå to ble redusert fra elleve til sju fakulteter ved siste årsskifte.

Ni nye HF-institutter
Ved HF-fakultetet er dette foreslått å bli de nye instituttene:

 • Engelsk institutt, Germanistisk institutt og Romansk institutt
 • Historisk institutt og Senter for middelalderstudier
 • Institutt for anvendt språkvitenskap og Lingvistisk institutt
 • Religionsvitenskapelig institutt og Institutt for arkeologi og kulturhistorie
 • Filosofisk institutt + examen philosophicum
 • Institutt for kunst- og medievitenskap
 • Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap
 • Musikkvitenskapelig institutt og Musikkonservatoriet
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier

  Musikkvitenskapelig institutt og Musikkonservatoriet er allerede vedtatt slått sammen, mens fusjonen av Religionsvitenskapelig institutt og Institutt for arkeologi vil bli noe utsatt. Her skal det først holdes et booppgjør mellom HF og Vitenskapsmuseet. De sammenslåtte enhetene skal selv forslå navn på de nye instituttene.

  Engelsk misnøye
  Blant HF-instituttene er det Engelsk institutt som har uttrykt størst misnøye. Instituttets argumentasjon går både på faglige og administrative forhold.

  Instituttet peker blant annet på at engelsk har en helt spesiell stilling som fag i skolen. Engelsk er elevenes eneste obligatoriske fremmedspråk og andrespråk for de fleste i Norge. Dette får konsekvenser både for det faglige og pedagogiske opplegget og for den type studenter som rekrutteres til faget. Alt dette skiller Engelsk fra de to andre fremmedspråk-instituttene.

  Instituttet kan heller ikke se at erfaringer så langt gir pekepinn om fremtidig faglig samarbeid på tvers av fremmedspråkene.

  Instituttet viser også til at det foreslåtte instituttet blir stort, heterogent og komplisert å drive. Engelsk institutt mener at instituttet alene er stort nok til å stå på egne ben - i kraft av studenttall, produksjon og forskningsaktivitet. Instituttets egen konklusjon er derfor at enheten inntil videre ikke bør slåes sammen med noe annet institutt.

  Store endringer i organisasjonen
  HF sitt søsterfakultet på Dragvoll - Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - har tidligere fått vedtatt status quo i sin instituttstruktur. Ved de andre fakultetene arbeides det nå intensivt med å utrede forslag til ny instituttstruktur foran det avgjørende styremøtet 6. juni.

  Av Tore Hugubakken

 •