MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-ere skal skrive Trøndelagshistorien (10.5.02)

festningen.jpg

Elleve forfattere er nå plukket ut til å skrive historien om Trøndelag. Hele ni av disse jobber ved NTNU.

Frem til desember 2004 skal forfatterne bruke tiden til å skrive om regionen Trøndelags historie. Historieverket skal utgis i 2005. Det skal baseres på den nyeste forskningen, holde en høy faglig standard og samtidig være tilgjengelig for et bredt publikum. Fagredaktør for verket er NTNU-professor Ida Bull.

Tre bind og seks tidsepoker
Historien skal presenteres i tre rikt illustrerte bind, delt i seks tidsperioder fra de eldste tider inn i vår egen tid fram til 2000. De 11 forfatterne er spesialister innenfor sine perioder og har belyst ulike emner i sin tidligere forskning. De fleste modulene skal ha flere skrivere.

Forfatterne
Blant 22 søkere er disse forfatterne plukket ut:

 • Sigmund Kinn Alsaker, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Rørvik. Skal skrive om Forhistorisk tid fram til ca.900.
 • Kalle Sognnes, Vitenskapsmuseet, NTNU. Forhistorisk tid.
 • Lars Stenvik, Vitenskapsmuseet, NTNU. Forhistorisk tid.
 • Olav Skevik, Stiklestad nasjonale senter. Sagatid og høymiddelalder, 900-1350.
 • Merethe Røskaft, Historisk inst., NTNU, Sagatid og høymiddelalder.
 • Audun Dybdal, Senter for middelalderstudier, NTNU. Ødetid og gjenreising 1350-1600.
 • Ida Bull, Historisk inst., NTNU. Handelskapitalismens tid 1600-1850.
 • Aud M. Trekvik, Historisk inst., NTNU. Det moderne gjennombruddet 1850-1920.
 • Pål T. Sandvik, Historisk inst., NTNU. Det moderne gjennombruddet.
 • Ola Svein Stugu, Historisk inst., NTNU. Mot vår egen tid (1920-2000).
 • Anders Kirkhusmo, Historisk inst., NTNU. Mot vår egen tid.

  Ramme og innhold
  Regionen Trøndelag er hovedpersonen i verket og dermed en ramme for prosjektet. Verket har som hovedfokus:

 • Kjennetegn ved Trøndelag - sammensetning, innbyrdes samspill og motsetninger?
 • Trøndelag - en del av Norge; hvordan har Trøndelag mottatt impulser og påbud fra det nasjonale nivå? Hva har Trøndelag bidratt med for nasjonen?
 • Trøndelag i historien - på hvilken måte har Trøndelag spilt en rolle i historien?
 • Trøndelag i verden - søkelys på Trøndelags internasjonale relasjoner.

  Bakgrunnen for prosjektet
  Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerte i 1998 et seminar for å sjekke ut interessen for å skrive et større historieverk om fylket. Ulike fagmiljøer mente historien burde omfatte begge fylkene, da den administrative grensen fra 1804 ikke er naturlig for å drøfte utviklingen i regionen fra de eldste tider fram til i dag.

  Den økende historiske interessen i regionen blant annet som følge av byjubileumet og tusenårsskiftet, har nok vært sterkt medvirkende til at prosjektet kan realiseres. Det finnes i dag en rikholdig lokal- og regionhistorisk litteratur fra begge sider av fylkesgrensene, men det mangler et større verk som skaper sammenheng og trekker de lange linjer i landsdelens historie.

  Budsjett på ti millioner
  Fylkesordfører Arnt Frøseth er styreleder. Svein Brækken, Meråker er nestleder. Kostnadsrammen ligger på ti millioner kr. NTNU bidrar med ca. tre millioner og fylkeskommunene ca. fem millioner. I tillegg jobbes det med å få på plass to millioner fra andre partnere, blant annet fra næringslivet.

  Resultater presenteres fortløpende
  Underveis i prosjektet skal det hvert år arrangeres åpne seminarer hvor smakebiter av innholdet blir presentert. Den første samlingen blir 4.oktober i år, med glimt fra Trøndelags historie basert på forfatternes tidligere forskning. Historielag og kulturvernorganisasjoner har allerede engasjert seg i arbeidet ved å arrangere møter med innledninger fra prosjektledelsen.

  Også samehistorie
  En gruppe trøndere har en helt annen historie å fortelle enn den tradisjonelle storsamfunnshistorien. Ved årsskiftet arrangerer prosjektet derfor et sørsamisk historieseminar. Dette for å gi innspill til de ulike bolkene, da det samiske skal være en integrert del av historieskrivingen.

 •