MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ha et nytt forskningsråd (28.5.02)

Regjeringen ønsker å beholde bare ett forskningsråd i Norge, men vil gjennomføre store endringer i organiseringen.

- Regjeringen ønsker ikke å dele opp Forskningsrådet, men ser for seg store endringer i dagens system. Man kan derfor snakke om etablering av et helt nytt forskningsråd, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Grunnforskning og nyskaping
Hun understreker at grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Samtidig er det viktig å få til gode koplinger på tvers av fag og sektorer for å utnytte det potensialet som ligger i å ha ett forskningsråd.

Disse målsettingene stiller krav til hvordan forskningsrådet organiseres og styres. I en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet heter det at regjeringen nå skal arbeide videre med disse spørsmålene ut fra følgende premisser:

Fire krav til endringer

 • Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Dette gjelder både i forhold til strategiutforming og virkemiddelbruk.

 • Den tverrgående samordningen må tillegges større vekt. Dette gjelder mellom fag og sektorer og mellom grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon.

 • Forskningsrådets styringsstruktur vil bli gjennomgått for å ivareta disse hensynene.

 • Forskningsrådet må bli en mer åpen arena og være i dialog med langt flere enn i dag. Flere må trekkes med i utvikling av strategier, samt forskningspolitiske prioriteringer og satsninger.

  Ikke monopol på gode råd
  Videre i pressemeldingen heter det at Forskningsrådet fortsatt vil være en viktig kilde for forskningspolitisk rådgiving, men bør ikke ha monopol på dette slik det er i dag. Regjeringens forskningsutvalg ønsker en åpen arbeidsform der ulike aktører - både fra forskningsmiljøer, næringsliv og samfunnsliv for øvrig - får anledning til å komme med innspill og råd til utformingen av forskningspolitikken.

  Regjeringen ønsker også å foreta en gjennomgang av departementenes styring av forskningsmidlene. Departementenes behov for styring og kontroll må ivaretas, samtidig som forskningsrådet gis nødvendig frihet.

  Saken vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

  Oppfølging av evaluering
  Evalueringen av Norges forskningsråd ble utført av en internasjonal ekspertgruppe og overlevert statsråd Clemet like før årsskiftet. Oppfølgingen av evalueringen har vært en viktig oppgave for Regjeringens forskningsutvalg dette året. I etterkant av evalueringen er det gjennomført en bred høringsrunde med aktører innenfor forskningssystemet.

  Dette er Forskningsrådet
  Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale organ innenfor finansiering av forskning og er regjeringens viktigste forskningspolitiske rådgiver. Norges forskningsråd fordeler nærmere fire milliarder kroner til forsknings- og utviklingsarbeid ved universiteter, høyskoler, institutter og i næringslivet.

 •