MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fikk "Kvalitetsprisen" for Eksperter i team (28.5.02)

overrekkelse.jpg
Professor Christian Thaulow (t.v.) og rektor Eivind Hiis Hauge mottar prisen fra statssekretær Helge Ole Bergesen.

På vegne av NTNU mottok rektor Eivind Hiis Hauge og professor Christian Thaulow i dag Utdannings- og forskningsdepartementets Kvalitetspris for 2002. Prisen er på en halv million kroner.

NTNU får prisen for prosjektet "Eksperter i team" (EiT) som er et tverrfaglig studieopplegg ved sivilingeniørutdanningen. Studenter fra ulike institutter samarbeider på tvers av fagdisipliner for å forstå og løse utfordringer som har tverrfaglige aspekter.

Strålende fornøyd rektor
- Dette er veldig hyggelig og veldig fortjent, sier rektor Hiis Hauge i en kommentar til InnsidaUT. I tillegg til pengepremien vanket det under prisutdelingen også diplom og blomster til vinnerne. Rektor er snar med å gi honnøren videre til alle som har arbeidet med prosjektet ved NTNU.

Hiis Hauge forteller at NTNU nå har startet en prosess med å videreutvikle Eksperter i team, hvor det kan bli aktuelt å pålegge også studenter utenfor siv.ing. å følge faget. Per i dag er dette frivillig.

Innsikt er målet
I sin takketale under utdelingen forklarte professor Christian Thaulow at det overordnede målet med EiT er å gi studentene innsikt. Gjennom tverrfaglig samarbeid skal de utvikle innsikt i egen atferd og hvordan den påvirker teamet, innsikt i hvordan studenten lar seg influere av teamet og evne til å anvende dette til å løse tverrfaglige problemstillinger.

Dette gir landsbyens veiledere, eller "fasilitatorene" som det heter i EiT-terminologi, en helt ny rolle. Professorene må slippe kontrollen og styringen og veilede på en slik måte at studentene hele tiden har ansvaret. Bare slik kan studentene tilegne seg den nødvendige innsikten.

Utdelt i Porsgrunn
Juryen i konkurransen har i sin bedømming lagt vekt på at Eksperter i team har satt i verk et pionerprosjekt med utgangspunkt i problemstillinger som er særegne for sivilingeniørstudiet, men som samtidig er basert på allmenne premisser som er relevante for alle utdanninger, særlig profesjonsutdanningene.

Prisen er på 500.000 kroner og ble delt ut av statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdannings- og forskningsdepartementet under Universitets- og høyskolerådets generalforsamling i Porsgrunn.

To andrepriser
I tillegg til førsteprisen ble det delt ut to andrepriser; en til Universitetet i Tromsø, Institutt for sosialantropologi, for prosjektet "Visuelle kulturstudier", og en til Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for prosjektet "Vi bryr oss" på 250.000 kroner til hver.

Prisen deles ut for andre gang i år. Hensikten med Kvalitetsprisen er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger og motivere fagmiljøene ved universiteter og høyskoler til å bli mer opptatt av utdannings- og studiekvalitet.

En jury oppnevnt av Norgesnettrådet vurderte i alt 12 kandidater til prisen.

Mer enn 1.000 deltagere i år
Årets Eksperter i team bestod av i alt 37 landsbyer med tilsammen over 900 studenter, over 70 studentassistenter, mer enn 40 landsby-"fasilitatorer" (professorer) og eksterne oppdragsgivere.

Her finner du lenker til artikler som Innsida/InnsidaUT har skrevet om årets Eksperter i team:

 • Eksperter i team: Mye på spill for realfagene.
 • Eksperter i team: Fra oppdrettsanlegg til svevetog.
 • Presenterer idéflom fra 1.000 junioreksperter.

  _______________

  Hvorfor NTNU foreslo EiT som priskandidat
  Eksperter i team var et av tre prosjekt som NTNU i januar i år foreslo som kandidater til Kvalitetsprisen. Her følger begrunnelsen som ble sendt inn til departementet fra NTNU:

 • EiT utnytter NTNUs tverrfaglige potensial på en dristig og innovativ måte. En stor del av de faglige ressursene ved NTNU er på et eller annet vis involvert i prosjektet. For eksempel kommer halvparten av studentassistentene som er involvert fra faglige miljø utenfor sivilingeniørutdanningen.

 • EiT er et obligatorisk emne for alle sivilingeniørstudenter (ca 800 studenter) i studiets 8. semester. Læringsmålet for EiT er knyttet både til faglig prosjekt som kan belyses fra ulike faglige ståsteder, og til den kommunikative prosessen mellom studenter i en tverrfaglig sammensatt gruppe. Ved evaluering av resultatet teller kvalitet av gruppeprosess like mye som faglig resultat.

 • EiT stiller store krav til organisering, infrastruktur og vegledning. Den kommunikative prosessen i gruppene krever i seg selv vegledning og oppfølging. Dessuten krever evalueringen av prosessen dokumentasjon. Til gjengjeld gir EiT studentene erfaring og kvalifikasjoner knyttet til det å kommunisere i en gruppe der deltakerne bidrar ut fra ulike faglige innfallsvinkler. Slik EiT organiseres, utvikles denne erfaringen og kompetansen både hos studentene, studentassistentene og hos faglærerene som deltar.

 • Gruppeoppgavene ved EiT er i stor grad knyttet opp mot "prosjekteiere" som kommer utenfra NTNU. Fagfolk fra næringslivet er med på å utvikle problemstillinger som tjener som utgangspunkt for de faglige prosjektene.

 • EiT ble for første gang kjørt i full skala i studieåret 2000/2001. Men prosjektet i full skala hadde neppe lykkes uten omfattende forberedelser og utprøving gjennom flere år i forvegen. Prosjektet har hele tiden vært gjenstand for omfattende fagevaluering, og det arbeides kontinuerlig med videreutvikling og forbedringer. Evalueringene viser at prosjektet gir lovende resultater og er vel verdt å gå videre med. Målsettingene og opplegget med EiT faller da også godt innenfor intensjonene om mer studentsentrerte læringsmetoder slik disse kommer til uttrykk så vel i NTNUs undervisningsstrategi som i kvalitetsreformen.

 •