MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Festmøtet: Tre forskerpriser utdelt (31.5.02)

gederas.gif
Odrun A. Gederaas fikk forskningsprisen i medisinsk teknologi for utvikling av en metode for kreftbehandling med lys. - Jeg har slitt med å skaffe finasiering til min forskning, sier Gederaas, og som derfor synes det er ekstra oppmuntrende å få denne prisen. Gederaas er opprinnelig fra Hegra, og bor nå i Trondheim. Foto: Arne Asphjell

På NTNUs festmøte fredag ble priser tildelt tre forskere: Dr. philos Odrun A. Gederaas fikk forskningsprisen i medisinsk teknologi, og forskerne Espen Robstad Jacobsen og Helge Coward mottok Essos forskerpris.

Forskningsprisen i medisinsk teknologi for 2001 er tildelt dr. philos. Odrun A. Gederaas ved Institutt for Kreftforskning og Molekylærbiologi, Det Medisinske Fakultet, NTNU. Prisbeløpet er på 25.000 kroner. Gederaas får prisen for å ha bidratt til forståelsen av virkningsmekanismene ved en metode for behandling av kreft. Metoden krever lys i behandlingen.

Fotodynamisk terapi er en ny form for kreftbehandling hvor kreftceller først tilføres kjemiske substanser som øker deres følsomhet for rødt lys og deretter utsettes for lysbehandling som dreper dem.

Prisvinneren har studert hvordan følsomhetssøkende substanser tas opp i kreftceller og hvordan cellene dør ved lyspåvirkning. Metoden er tatt i bruk hos pasienter med hudkreft, og representerer en vellykket kobling mellom medisinsk og teknologisk grunnforskning.

Mer effektiv dataoverføring
Helge Coward disputerte for graden dr.ing. ved Institutt for teleteknikk med en avhandling om bildeoverføring. Cowards arbeid inngår i en større utvikling av kommunikasjonssystemer, som integrerer kildekompresjon og kanalrepresentasjon for å effektivisere kanalbruken. Ved denne metoden oppnås større robusthet overfor kanalstøy, slik at kvaliteten på det mottatte signalet degraderes gradvis når støyen øker.

Arbeidet er i stor grad teoretisk, men siktemålet er i høyeste grad praktisk. En ser for seg at metodene vil kunne få anvendelse i framtidige kringkastings-systemer så vel som i mobile systemer.

Bedømmingskomiteen anser arbeidet for å være svært solid både i dybde og omfang. De to utenlandske komitémedlemmene bruker begrepet "excellent in level and scope" når de sammenligner med doktorgrader fra egne universiteter.

Pris for partielle diffligninger
Espen Robstad Jakobsen leverte sin doktoravhandling ved Institutt for matematiske fag innen feltet ikke-linære partielle differensialligninger. Avhandlingens tittel er ?On the Theory and Numerical Analysis of Viscosity Solutions?.

Under doktorgradsarbeidet oppholdt Robstad Jakobsen seg et år i Frankrike hos en ledende ekspert på dette fagområdet. Ikke-linære partielle differensialligninger er et område som har vært studert av mange glimrende matematikere, og som det er krevende å sette seg inn i og å gi nye bidrag til.

Robstad Jakobsen har skrevet syv faglige artikler om sitt arbeid, hvorav fire er antatt for internasjonal publisering. Bedømmingskomiteen uttaler at spesielt to av Robstad Jakobsens artikler er banebrytende og presenterer resultater som blir verdsatt av fagfolk på dette feltet.

Begge Esso-prisene er på 25.000 kroner.