MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styret vedtok kraftig slanking av instituttnivået (6.6.02)

NTNUs styre vedtok torsdag enstemmig en kraftig reduksjon i antall institutter. I løpet av sommeren skal nærmere 30 enheter fjernes fra organisasjonskartet.

Endringene skal gjennomføres innen fem av universitetets sju fakulteter. Styret har tidligere godkjent den nåværende instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), mens Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) har fått utsettelse til 2003 med å gjøre endringer.

Delingen av Vitenskapsmuseet (VM) er også blitt noe utsatt. Tidligere er det imidlertid bestemt at personalet ved VM skal deles organisatorisk mellom VM, Det historisk-filosofiske fakultet (HF) og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT).

Navn og ledelse på plass 1.september
Torsdagens vedtak omtaler hvilke institutter og faggrupper som skal slåes sammen, men de endelige navnene på de nye instituttene er så langt ikke bestemt. Innen 1.september må fakultetene legge fram forslag til navn, som skal godkjennes av rektor. Innen denne datoen skal enhetene også ha valgt instituttstyrer og -ledere.

Fra 1.september skal så den nye instituttstrukturen formelt tre i kraft, mens den praktiske gjennomføringen, blant annet med flytting av personale og endring av administrative systemer, skal være fullført innen utgangen av året.

Ønsker lokalt selvstyre
Da styret behandlet saken ga flere uttrykk for at man ikke ville gå inn og detaljstyre:

- Så lenge kravet om færre institutt er oppfylt må det være et mål at fakultetene selv finner fram til den organiseringen som fungerer best. Hvis de lokalt er fornøyd så er alt bra, sa Karl Glad.

Bjarne Foss mente at det er en fordel av NTNU fortsatt beholder et mangfold i styringsstrukturen, basert på lokal kultur. Han understreket at et stort institutt ikke nødvendigvis er et godt institutt. Og fortsatt vil størrelsen variere mye. Det minste av de nye instituttene vil ha seks årsverk i vitenskapelige stillinger, mens det største vil ha 31 slike årsverk.

Foss mente også at prosessen med endringer i instituttstrukturen har vært mye bedre gjennomført, enn hva som var tilfelle med omleggingen av fakultetene i fjor. Denne gang har saken vært lokalt forankret og man har derfor oppnådd mye større forståelse og engasjement i saken.

Liten endringsvilje på AB?
Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) måtte imidlertid tåle mye pepper i diskusjonen. NTNUs minste fakultet har dag seks institutter og ønsker bare å fjerne ett av dem.

Både Kari Werner Øfsti, Christian Thommessen og Siri Beate Hatlen etterlyste større vilje til å tenke nytt på dette fakultetet. Thommessen foreslo at fakultetet skulle pålegges å rapportere til styret konkret hvilke forbedringer som oppnåes. Senere trakk han forslaget, men advarte samtidig mot overdreven "snillisme" i den interne omorganiseringen.

AB ble imidlertid tatt i forsvar av flere av de andre styremedlemmene. Blant annet mente Rigmor Austgulen at AB var redd for å bli overkjørt av "siv.ing.- og Goretex-kulturen" innen NTNU. Hun mente at universitetet må ha plass til et kunstnerisk fakultet som er litt annerledes enn resten.

Rektor Eivind Hiis Hauge pekte også på at det internt på dette fakultetet skjer store endringer. Mange oppgaver flyttes fra instituttene opp på fakultetsnivået, slik at de nye AB-instituttene blir mer å regne som faggrupper eller seksjoner.

Kutter styrene
AB og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) vil imidlertid gå foran på et annet område. Styret ga disse to fakultetene tillatelse til å legge ned alle sine instituttstyrer. Det skal velges en leder og en nestleder for hvert institutt, men styrene forsvinner.

Under møtet ble det imidlertid fra flere hold pekt på at dette er et unntak. Det er ikke NTNUs offisielle politikk å legge ned alle instituttstyrer. For uten styrer mister blant andre studenter og eksterne representanter lokal innflytelse. I løpet av høsten skal styret behandle en egen sak om den interne styringsformen ved NTNU.

_____________________________________________

Slik blir instituttinndelingen på de fem berørte fakultetene:

Fakultet for arkitektur og billedkunst får fem institutter:

 • Institutt A (..for billedkunst/Kunstakademiet i Trondheim)
 • Institutt B (...for form, rom og kommunikasjon)
 • Institutt C (..for bygningsprosjektering og -forvaltning)
 • Institutt D (..for planlegging og byforming)
 • Institutt E (..for arkitekturhistorie og teknologi)

  Det historisk-filosofiske fakultet skal slå sammen følgende institutter:

 • Musikkonservatoriet og Musikkvitenskapelig institutt
 • Institutt for anvendt språkvitenskap og Lingvistisk institutt
 • Engelsk institutt, Germanistisk institutt og Romansk institutt
 • Historisk institutt og Senter for middelalderstudier
 • Religionsvitenskapelig institutt og Institutt for arkeologi og kulturhistorie

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi får ti institutter med disse foreløpige arbeidsnavnene:

 • Institutt for geologi og bergteknikk
 • Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk
 • Institutt for marin teknikk
 • Institutt for energi og prosessteknikk
 • Institutt for produktdesign
 • Institutt for bygg og infrastruktur
 • Institutt for vann- og miljøteknikk
 • Institutt for byggkonstruksjoner
 • Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk
 • Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

  I tillegg får Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk et liv på lånt tid. Etter ønske fra fakultetsstyret så er funksjonstiden forlenget til 1.oktober. Innen den tid skal det vurderes om instuttet skal bestå, eller brytes opp i faggrupper som fordeles på andre institutter.

  Det medisinske fakultet får fem institutter som settes sammen på denne måten:

 • Institutt for laboratoriemedisin/Institutt for kvinne- og barnsykdommer
 • Institutt for abdominale fag/Gastrofysiologi/Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi/Institutt ved miljøsentret
 • Institutt for samfunnsmedisinske fag
 • Institutt for psykiatri/Institutt for kliniske nevrofag/Institutt for bein- og leddlidelser
 • Institutt for hjerte- og lungesykdommer/Hjertefysiologi og Idrettsfysiologi/Institutt for anestesi- og bildediagnostikk, samt Biomedisinsk teknikk

  Fakultet for naturvitenskap og teknologi får disse seks instituttene:

 • Institutt for biologi
 • Institutt for bioteknologi
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for kjemi
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Institutt for materialteknologi (inkludert Seksjon for uorganisk kjemi)

  Av Jan Erik Kaarø

 •