MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studieåret utvides, men juleferien er berget (6.6.02)

Styret har vedtatt at NTNU fra høsten 2003 skal innføre førti ukers studieår, fordelt på 19 uker om høsten og 21 uker i vårsemesteret. Det betyr at studentene slipper å ta jule-eksamen i januar.

Kvalitetsreformen vil medføre endringer i NTNUs studieopplegg. I reformen kreves det at studieåret skal være på 10 måneder, noe som i praksis vil bety førti arbeidsuker.

Da styret første gang behandlet denne saken i februar ble det antydet at den avsluttende høsteksamenen kunne bli avholdt i januar. Det utløste et studentopprør. I løpet av få dager ble det samlet inn 800 underskrifter til juleferiens bevarelse.

Jula berget, konferansesesongen amputeres
Protestene har tydeligvis ført fram. Den nye inndelingen betyr at jule-eksamenene vil være ferdig før jul. Samtidig har Det medisinske fakultet fått dispensasjon for å beholde sitt spesielle studieopplegg uten noen markert overgang mellom høst- og vårsemester. I medisinstudiet fungerer studieåret som en sammenhengende termin og så lenge legespirene studerer i de førti reseptbelagte ukene, blir dette godtatt.

Vedtaket innebærer imidlertid at det nye studieåret vil spise tid fra de ansattes konferanse- og seminar-sesong tidlig om høsten, ettersom høstsemesteret vil starte allerede i uke 33.

Krangler om konte-eksamen
På styremøtet var det imidlertid en annen sak knyttet til det nye studieåret som utløste heftig debatt. Det gjelder spørsmålet om kontinuasjonseksamenene for siv.ing.- og siv.ark.-studentene skal foregå på sommeren eller i semestrene. Studentene vil ha mulighet til å "konte" om sommeren, mens faglærerne er redd for at dette ekstraarbeidet skal gå ut over tid til forskning og ferie. NTNU er det eneste universitetet i Norge som har et slikt spesielt tilbud om konte-eksamen.

På styremøtet la Forskerforbundet, med støtte fra alle de andre arbeidstakerorganisasjonene ved NTNU, fram et brev der de krevde at ordningen med konte-eksamen blir betraktelig begrenset og lagt innenfor semestrene.

- Passer best i semesteret
- Det er helt uakseptabelt å stjele mer tid av de få ukene på sommeren da forskerne kan konsentrere seg om forskningen. Det må være mye bedre å gjennomføre konte-eksamene i semestrene. I dag kaster vi bort store ressurser på studenter som ikke møter opp til konte-eksamene, men hvis konten foregår i den ordinære studietiden vil det presse flere til å gjennomføre, mente Bjarne Foss.

Studentrepresentantene Hanne Skaare Pedersen og Sindre Balas mente på sin side at studentenes organisasjoner ikke har fått sjanse til å behandle og uttale seg i spørsmålet om plassering av konten. Styret vedtok enstemmig å utsette konte-saken og kreve en nærmere utredning av spørsmålet før det taes opp til ny behandling.

Start i uke 33
Spørsmålet om inndelingen av det nye studieåret har vært på en intern høringsrunde på universitetet. Dette ga ingen entydig tilbakemelding, men et lite flertall foretrakk 19+21-ordningen. I praksis vil denne inndelingen bety at:

 • Studieåret 2003/2004 vil starte i uke 33 og høstsemesteret vil vare ut uke 51.
 • Siste mulige eksamensdag før jul blir lørdag 20. desember.
 • Vårsemesteret vil starte i uke 2 (5. januar 2004) og slutte i uke 23.
 • Siste mulige eksamensdag blir lørdag 5. juni.

  De andre norske universitetene har allerede vedtatt en 19+21-ordning. Samtidig har også studentene ved alle universitet vært nærmest samstemte i sine krav om å beholde overgangen mellom semesterene ved juletider. Prosjektorganisasjonen for innføring av kvalitetsreformen ved NTNU har også anbefalt dette.

  Innsida/InnsidaUT har flere ganger tidligere skrevet om den nye inndelingen av studieåret og problemene med konte-eksamen:

 • Studentopprør mot januareksamen (mars 2002).
 • Kollegiet: Ja eller nei til juleferie? (februar 2002).
 • Sen datoplan kompliserer ferien. (juli 2001).

  Av Jan Erik Kaarø

 •