MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil undersøke mobil-følsomme (25.6.02)

En del personer er følsomme kun overfor mobiltelefoner. Forskerne lurer på hvorfor. Det planlegges en egen undersøkelse av denne gruppen, forteller forsker Gunnhild Oftedal ved Institutt for fysikk.

Sammen med professor Anders Johnsson ved samme institutt har Oftedal hatt som oppdrag fra Teknologirådet å lage en statusrapport om temaet mobiltelefoner og helseskader. Hva vet vi, og hva gjør vi videre?

Antall mobiltelefoner i Norge har steget betydelig de siste årene, fra to hundre tusen i 1990 til nesten fire millioner i dag. Samtidig rapporterer avisene om helserisiko ved bruk av mobiltelefon. Hvilke typer helseskader er det snakk om, og hvor alvorlige er de?

Oppvarming
Forskerne har vært mest opptatt av oppvarming av hjerneceller. Dette er samme prosess som skjer i en mikrobølgeovn: Vannmolekylene settes i vibrasjon og maten blir varm.

Men det er ingen fare for at hjernen blir "kokt" som følge av snakking i mobiltelefonen.

Foreløpig fins det ikke vitenskapelig grunnlag for å si at mobilbruk er helseskadelig. For eksempel gir lett feber eller en joggetur større oppvarming av hjernen enn mobilbruk. Teknologirådet foreslår likevel en føre-var holdning og anbefaler mer forskning på området, spesielt tatt i betraktning de mange unge brukerne i Norge.

Mange opplever imidlertid helseproblemer i forbindelse med mobiltelefoni. I en stor norsk-svensk undersøkelse som Oftedal ledet, ble 12.000 brukere spurt om hvordan de brukte mobilen i jobben. Det viste seg at 22 prosent av de norske og 7-8 prosent av de svenske oppga at de hadde mobilrelaterte helseplager. Dette dreier seg om hodepine, problemer med konsentrasjonen og varmefølelse.

Oftedal sier den reelle forskjellen mellom svensker og nordmenn sannsynligvis ikke er så stor, men at de norske deltakerne i undersøkelsen av ulike grunner hadde lavere terskel for å markere forskjellige tilstander som "helseplager."

Kreft
Av epidemiologiske undersøkelser på mulige sammenhenger mellom mobiltelefoni og kreft, har man så langt ikke kunnet påvise slik forbindelse.

Neste generasjons mobiltelefoner - basert på såkalt UMTS - vil gi lavere elektromagnetisk stråling.

Grenseverdier som oppgis for skadelig stråling gir beskyttelse - men ikke mot eventuelle ukjente virkninger. Det kan ikke formuleres grenseverdier for ukjente effekter av lavfrekvent stråling, presiserer rapporten. Spesielt gjelder det barn, som man antar er mer utsatt enn voksne for mulige skadevirkninger.

Av Tore Oksholen


I Teknologirådets nyhetsbrev til Stortinget, "Fra rådet til tinget," presenteres hovedkonklusjonene i rapporten.