MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Foreslår ny organisering av Vitenskapsmuseet (22.8.02)

Vitenskapsmuseet skal omorganiseres i løpet av høsten og får snart ny toppleder.

På oppdrag fra NTNUs styre har Museumsstyret levert innstilling om reorganisering av Vitenskapsmuseet.

NTNU-styret (Kollegiet) har tidligere bestemt (K-sak 65/1) at Vitenskapsmuseets to institutter skal deles organisatorisk mellom Vitenskapsmuseet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) og Historisk-filosofisk fakultet (HF). Intensjonen var at de faglige miljøene skulle holdes samlet og at de skulle tilknyttes fakultetene.

Delte stillinger
Etter å ha vurdert flere organisasjonsmodeller har Museumsstyret samlet seg om det de kaller en fleksibel løsning. Den bygger på at instituttene skal legges under fakultetene, mens stillingene skal deles mellom museet og fakultetene.

Styret ser for seg at noen stillinger blir lagt 100 prosent til museum eller fakultet, mens noen stillinger blir delt mellom dem. For eksempel vil stillinger med hovedansvar innen undervisning, kunne få størsteparten av arbeidsplikten ved et fakultet. Stillinger med hovedansvar for de vitenskapelige samlingene, vil få størsteparten av arbeidsplikten ved Vitenskapsmuseet.

Felles interesser
Museumsstyrets leder, Anders Johnsson, mener at denne løsningen vil gi museet og fakultetene mange felles interesser. Dette håper han vil bedre samarbeidet og knytte enhetene tettere sammen. En av gevinstene kan være at fakultetene blir trukket sterkere med i formidlingsaktiviteten.

Johnsson håper å bli ferdig med reorganiseringa innen utgangen av året.

Ny ledelse
Fram til 1. januar i år var Vitenskapsmuseet organisert etter samme prinsipp som fakultetene, med delt faglig og administrativ ledelse. Faglig leder ble valgt blant det vitenskapelige personalet, mens den administrative lederen var fast tilsatt. Nå skal faglig og administrativ ledelse samles i én stilling.

Siste fagdirektør, Arne B. Johansen, gikk av 31. desember i fjor. Den nye stillingen som museumsdirektør er under tilsetting.

Av Synnøve Ressem