MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kostbar sykehusutsettelse for NTNU (29.8.02)

NTNU må punge ut med 12,5 millioner kroner ekstra på grunn av forsinket sykehusutbygging på Øya. For Helsebygg Midt-Norge er merkostnaden på hele 121,9 millioner, viser beregninger.

Utsatt oppstart av første byggetrinn og utredningen av Dragvollalternativet får store konsekvenser for NTNU. Blant annet rammes opptrappingsplanen for nye medisinstudenter.

Planen var å øke antall studenter i hvert kull fra 100 til 120 pr år fra 2004. Dette må utsettes til de nye sentrene står ferdig i 2005-2006.

Plassmangel
Første byggetrinn omfatter Kvinne-barnsenteret, Laboratoriesenteret og Nevrosenteret. NTNU skal disponere ca 25.000 kvadratmeter i disse bygningene. Dette utgjør ca halvparten av NTNUs samlede arealer i det nye sykehuset.

Det medisinske fakultet (DMF) har prekære plassproblemer. Med dagens studenttall mangler 10.000 kvadratmeter. For å avhjelpe den verste trangboddheten leies det provisoriske lokaler. Byggeutsettelsen medfører at leiekontraktene må forlenges med minimum ett år. Denne merkostnaden er beregnet til 8.6 millioner kroner.

Færre studenter, mer personell
- Opptrappingsplanen forutsatte rekruttering av nytt personell, og dette arbeidet har allerede startet. Men bevilgningene følger antall studenter, og blir følgelig ikke økt som forutsatt. Samlet gir dette en merkostnad på 2,4 millioner kroner, opplyser fakultetsdirektør Ann Elisabeth Aune ved DMF.

I tillegg kommer utgifter på 1,5 millioner for å forlenge virketida for prosjektsekretariatet. Til sammen blir dette 12,5 millioner i merkostnader.

Helsebygg Midt-Norge har beregnet merkostnadene i forbindelse med forsinket byggestart til 121,9 millioner kroner.

Inn på Statsbudsjettet?
St. Olavs Hospital er også sterkt berørt og vil legge fram egne beregninger. De økonomiske oversiktene blir sendt til Helsedepartementet og skal vurderes i forbindelse med neste års Statsbudsjett.

Av Synnøve Ressem