MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Unge får aldersdiabetes (30.8.02)

Norske kvinner og menn vert stadig feitare. Derfor får fleire og fleire tjueåringar type II-diabetes - det som også vert kalla aldersdiabetes.

- Ein reknar med av fem prosent av 50-åringane har diagnosen diabetes, fortel førsteamanuensis Kristian Midthjell ved HUNT forskingssenter, NTNU.

Sterkt aukande overvekt er viktigaste grunnen til at diabetes no er vorten ein folkesjukdom. Undersøkingar av nordtrøndarane viste at andelen overvektige vart fordobla frå midten av åttitalet til midten av nittitalet. Midthjell seier at ein må rekne med at tala er representative for norskingar generelt.

Ein reknar med kraftig auke av diabetes i åra som kjem - i Norge, så vel som i den tredje verda.

Ungdomsdiabetes
Diabetes I er den tradisjonelle formen for diabetes. Sjukdomen vert utløyst ved at dei cellene som produserer insulin vert øydelagde. Ein kan bli fødd med lidinga, eller også verte ramma i unge år. Derfor vert type I også kalla ungdomsdiabetes.

Type II er oppfatta som mindre alvorleg. Her vert produksjonsevna til dei insulinproduserende cellene svekka. Det kan også skje at det insulinet som vert produsert, ikkje lenger fungerer optimalt.

Type II er ei kronisk liding. Den aukar sjansen for alvorlege kroniske seinskadar. Åtti prosent får hjerte-kar sjukdomar i eldre år.

Nettverk
- Problema vert større etter som yngre menneske bert ramma av lidinga, fortel professor Valdemar Grill. Han nyvald leiar Nettverksenteret for diabetesforsking ved Det medisinske fakultet. Senteret vart etablert ved ei markering i medisinsk-teknisk senter i går torsdag.

Diabetesforskarane som inngår i nettverkseininga skal arbeide med ei rad prosjekter, mellom anna kartlegging av nikotin som risikofaktor for type II. Dessutan skal ein arbeide med utvikling av ein ny glucosesensor, som gjer det lettare å diagnostisere diabetes.

Av Tore Oksholen