MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Omorganisering i Forskningsrådet (10.9.02)

Regjeringen legger opp til vesentlige endringer i Forskningsrådets organisering og styring. De tidligere seks områdene vil bli erstattet av tre avdelinger organisert etter funksjon.

I en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) fremgår det også at Hovedstyret i Forskningsrådet skal få en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere.

Tre avdelinger
Regjeringen har drøftet organisasjons- og styringsstruktur i Norges forskningsråd. Dette har skjedd på bakgrunn av en omfattende evaluering av rådet og en bred høringsrunde. I mai i år besluttet regjeringen at modellen med ett forskningsråd skal videreføres, men med store endringer sammenlignet med dagens struktur.

Regjeringen foreslår nå at en funksjonsinndeling skal legges til grunn for organiseringen av Forskningsrådet. De tidligere seks områdene vil bli erstattet av tre avdelinger;

 • En avdeling for fag- og disiplinutvikling.
 • En avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning.
 • En avdeling for strategiske satsinger.

  Vil ta bedre vare på grunnforskningen
  Regjeringen har spesielt lagt vekt på hensynet til grunnforskning og innovasjonsrettet forskning i spørsmålet om organisasjonsmodell.

  - I arbeidet med organisasjonsmodellen har vi særlig tatt hensyn til kritikken som er kommet fra grunnforskningssiden og fra næringslivet om at Forskningsrådet ikke differensierer tilstrekkelig mellom de forskjellige brukergruppene. Dette var også et sentralt punkt i evalueringen, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

  - De ulike gruppene har ikke samme behov. Det vil derfor være hensiktsmessig med en avdeling som primært har brukere innenfor grunnleggende forskning og en avdeling som arbeider med innovasjon og anvendt forskning, fortsetter Clemet.

  Hun understreker videre at det vil være Forskningsrådet selv som skal arbeide videre med den konkrete utformingen av modellen.

  Enklere styring
  Regjeringen mener videre at det er behov for en enklere og mer funksjonell styringsstruktur i Forskningsrådet. Hovedstyret vil få færre medlemmer og skal ha en sterkere og tydeligere rolle enn tidligere. Det vil fortsatt være styrer på avdelingsnivå, men disse vil knyttes tett opp til hovedstyret.

  Endringene i forskningsrådsstrukturen fremmes for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av høstens statsbudsjett 4. oktober.

  Milliardbutikk
  Norges forskningsråd fordeler hvert år nærmere fire milliarder kroner til forsknings- og utviklingsarbeid ved universiteter, høyskoler, institutter og i næringslivet.

 •