MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye instituttnavn klare (17.9.02)

Rektor har fastsatt nye instituttnavn ved NTNU. Navnene er i første omgang midlertidig godkjent fram til årsskiftet. Enkelte fakulteter blir nå bedt om å arbeide videre med navnene frem til da.

Tilpasningene etter sammenslåingen av Religionsvitenskapelig institutt (Historisk-filosofisk fakultet) og Institutt for arkeologi og kulturhistorie (Vitenskapsmuseet) er fortsatt under arbeid, og navn på det nye sammenslåtte instituttet blir fastsatt når "booppgjøret" er avsluttet.

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) arbeides det med å innplassere faggruppene i Institutt for mekanikk, fluid- og termodynamikk i den nye instituttstrukturen. Instituttbetegnelsen beholdes inntil denne prosessen er ferdig.

Endringer i administrasjonen
Også i Sentraladministrasjonen er det foretatt noen navneendringer og administrative endringer. I universitetsdirektørens stab er det fra i høst samlet medarbeidere med forskningsadministrative oppgaver som før har vært spredt på tre forskjellige avdelinger. Denne samlingen har fått navnet Enhet for forskning og nyskaping.

Organisasjonsutviklingsavdelingen har skiftet navn til Organisasjonsavdelingen da den er blitt tillagt nye oppgaver som større ansvar for koordinering av tversgående prosjekter, overordnet planleggingsfunksjon og utvikling av styringsdata. Informasjonsenheten har skiftet navn til Informasjonsavdelingen for at navnebruken skal være konsistent med de andre stabsavdelingene.

SVT og IME ikke berørt i denne omgang
Merk at Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) fortsetter som før og ikke er berørt av strukturendringen. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) har fått utsettelse med å gjøre endringer til 2003.

Nynorske og engelske navn er under utarbeiding og vil bli klare i løpet av september.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når sentrale datasystemer; Telefonkatalog, intranettet, adresselister mm. er oppdatert med nye navn.

Navnene på de nye instituttene er:

Fakultet for arkitektur og billedkunst:

 • Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
 • Institutt for byggekunst, form og farge
 • Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
 • Institutt for byggekunst, historie og teknologi
 • Institutt for byforming og planlegging

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:

 • Institutt for bygg, anlegg og transport
 • Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Institutt for geologi og bergteknikk
 • Institutt for marin teknikk
 • Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk
 • Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
 • Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Institutt for produktdesign
 • Institutt for vann- og miljøteknikk
  ___________

  I tillegg beholder dette fakultetet inntil videre det nåværende Institutt for mekanikk, fluid- og termodynamikk.
  ___________

  Fakultet for naturvitenskap og teknologi:

 • Institutt for biologi
 • Institutt for bioteknologi
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for kjemi
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Institutt for materialteknologi

  Det medisinske fakultet:

 • Institutt for nevromedisin og bevegelse
 • Institutt for samfunnsmedisin
 • Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
 • Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin

  Historisk-filosofisk fakultet:

 • Institutt for musikk
 • Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier
 • Institutt for moderne fremmedspråk
 • Institutt for historie og klassiske fag med Senter for middelalderstudier
  ___________

  I tillegg beholder HF følgende nåværende institutt:

 • Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap
 • Filosofisk institutt
 • Religionsvitenskapelig institutt
 • Institutt for kunst- og medievitenskap
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier

 •