MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brenselcellene kommer i løpet av nærmeste tiår (1.10.02)

Sammen kan Japan og Norge bringe teknologien for brenselceller framover, mener Tatsuhiro Okada.

FAKTA

Hva er en brenselcelle?

Brenselceller er energiomformere, de omsetter kjemisk energi til elektrisk energi. En brenselcelle som bruker hydrogen som brennstoff, omformer hydrogen og oksygen til vann og energi. Fordelen med en brenselcelle er at den ikke forurenser, derfor er den et aktuelt alternativ til bensinmotoren i biler.

Okada ga en fin oversikt over status til denne teknologien i sitt innledningsforedrag på Japan 2002-seminaret om brenselcelleforskning. Han ser for seg fire områder der brenselceller vil gjøre sitt inntog:

 • Kraftforsyning for husholdninger og kontor/forretningsbygg
 • Framdrift for biler
 • Mobiltelefoner
 • Bærbare strømgeneratorer

  Private anlegg
  Innen det første området, anlegg for private hus, er flere japanske produsenter aktive, bl.a. kjente firma som Toshiba, Sanyo og Panasonic. Okada mener at anlegg av denne typen vil være kommersielt tilgjengelige allerede i 2005. Fordelen med å supplere el-forsyningen i private husholdninger med brenselcelleanlegg, er blant annet en effektivitetsgevinst på ca 20 prosent.

  Tatsuhiro Okada (t.v.) er forsker ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology i Tsukuba, og har gjennom flere år samarbeidet med miljøet i Trondheim. Professor Signe Kjelstrup på Fysikalsk kjemi hadde de første kontakter med japanske forskere i 1979, og samarbeidet har utviklet seg til å omfatte ca sju post-doc kandidater begge veier, og flere fagområder. Både materialteknikk og maskin er trukket inn i samarbeidet.
  Brenselcellebiler i 2010
  For bilindustrien mener han det tidligst vil være i 2010 at brenselcelledrevne biler vil være tilgjengelig på markedet. Det vil ta enda lenger tid før forurensingsfrie hydrogendrevne brenselceller vil bli brukt i biler i særlig grad, fordi det forutsetter utbygging av en infrastruktur for levering av hydrogen. Minussider ved bruk av hydrogen som drivstoff er behovet for stor tank, og en viss sikkerhetsrisiko.

  Store utfordringer
  Forskerne står overfor store utfordringer når det gjelder å gjøre denne teknologien tilgjengelig på bred basis. Nye materialer som tåler varme bedre, må utvikles, og kostnadene må ned. For å oppnå effektive reaksjoner i en brenselcelle må temperaturen være høy, og det betinger avanserte materialer som i dag er dyre.

  Myndighetene må regulere
  For å få opp volumene i produksjonen av brenselceller og dermed få ned prisene på komponentene som inngår, mener Okada det vil være nødvendig med incentiver og reguleringer fra myndighetenes side.

  - Sammen kan Japan og Norge bringe denne teknologien framover, var Okadas optimistiske visjon, basert på erfaringer fra et hittil fruktbart samarbeid.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •