MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Statsbudsjettet: God uttelling for NTNU (3.10.02)

NTNU får en budsjettøkning på 11,5 prosent, eller 220 millioner kroner, i årets statsbudsjett. - Vi registrerer at vi får uttelling både for god forskning og for effektiv vekttallsproduksjon, sier en fornøyd rektor Eivind Hiis Hauge.

Statsbudsjettet for 2003 gir dermed universitetet både friske forskningsmidler og rom for bedre studiekvalitet.

Men NTNU-rektoren hadde gjerne sett at regjeringen bevilget mer penger til gjennomføring av Kvalitetsreformen.

Kvalitetsreformen
Stortinget vedtok i fjor en omfattende reform for å bedre studiekvaliteten i norske høyere utdanning. Reformen innebærer en omfattende omlegging innenfor de fleste områder av utdanningen, og det er forutsatt at alle endringene skal være på plass allerede fra høsten 2003.

Det har derfor vært knyttet stor spenning til finansieringen over statsbudsjettet for 2003. Totalt er bevilgningen til Kvalitetsreformen på 510 millioner kroner.

- Dette er en vesentlig økning, men likevel 300 millioner kroner lavere enn sektorens egne beregninger, sier NTNU-rektor Hiis Hauge.

Godt i gang
- Ved NTNU er vi godt i gang med å gjennomføre Kvalitetsreformen, blant annet gjennom ordninger for å kvalitetssikre studiene, mer studentsentrerte læringsformer og nye former for evaluering, sier Hiis Hauge. - Han konstaterer at NTNU i forslaget til statsbudsjett får 71 millioner til å fullføre dette arbeidet.

- Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, men neppe nok til å komme i mål i 2003. Vi vil derfor umiddelbart sette oss ned og vurdere hvilke tiltak som vil bli gjennomført, og hvilke vi vil ble nødt til å skyve noe ut i tid, sier rektor Hiis Hauge.

Ros og godord -
NTNU får i budsjettdokumentet rosende omtale for sin forskning innenfor utvalgte, strategiske områder. Universitetets satsingsområder omfatter energi og miljø, marin/maritim forskning, medisinsk teknologi, materialer og IKT.

Tre forskningsmiljøer ved universitetet fikk nylig tildelt status som Senter for fremragende forskning. Også formidlingsaktiviteten ved universitetet trekkes fram med positivt fortegn i departementets omtale.

- og friske forskningsmidler
Og i kroner og øre blir forskningsinnsatsen verdsatt. I fjor ble budsjettrammen økt med 12,6 millioner kroner til strategisk forskning. Disse midlene videreføres for neste år og i tillegg kommer en ytterligere økning på 14,5 millioner – totalt 27 millioner kroner øremerket strategisk forskning.

I tillegg kommer 33 nye doktorgradsstipendiater fra neste høst. - Dette gjør oss i stand til å rekruttere nye forskere innenfor prioriterte områder og øker muligheten til ytterligere omstilling, sier rektor Hiis Hauge.

Vekttallsproduksjon gir penger
NTNU får gode karakterer for måloppnåelse på uteksaminerte kandidater både på lavere grad og de fleste profesjonsstudiene, selv om gjennomføringsgraden for studentene fortsatt ikke er høy nok etter departementets krav. Vekttallsproduksjonen gir utslag i en økning på 5,4 millioner kroner for NTNU.

Av Anne Katharine Dahl

Les også: 45 millioner til fullføring av realfagbyggprosjektet