MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Statsbudsjettet: Styrket forskning (3.10.02)

I statsbudsjettet for 2003 er det lagt opp til en styrking av bevilgningene til prioriterte forskningsområder. Dette blir godt mottatt ved NTNU.

– Vi registrerer at regjeringens prioriteringer innenfor forskningen i stor grad samsvarer med de satsingsområdene vi har definert ved NTNU, sier rektor Eivind Hiis Hauge.

Fire av fem - og litt til
Regjeringen foreslår å styrke forskningen innenfor de tematiske satsingsområdene marin forskning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, medisinsk og helsefaglig forskning, og forskning i skjæringspunktet mellom energi og miljø.

Dette tilsvarer fire av de fem satsingsområdene som NTNU opprettet i 2000. Det femte satsingsområdet ved NTNU er materialer, og i forslaget til statsbudsjett vil regjeringen også styrke forskningen på dette området, samt nanoteknologi, med 30 millioner kroner.

-Dette er helt i tråd med NTNUs anstrengelser for å styrke fokus på funksjonelle materialer og nanoteknologi, sier NTNUs rektor.

Mer til genforskning
NTNU er også fornøyd med at regjeringen vil øke satsingen på funksjonell genomforskning (FUGE) med 50 millioner kroner, slik at den totale satsingen blir på 150 millioner kroner.

- Det er veldig positivt at våre politiske myndigheter ivaretar denne viktige forskningen. FUGE ivaretar en rekke virksomheter som er sentrale for NTNU, som helseundersøkelser og biobanker, genanalyser og bioinformatikk, sier rektor Eivind Hiis Hauge.

Forskningsbasert nyskaping
Regjeringen foreslår også å styrke satsingen på forskningsbasert nyskaping og kommersialisering med vel 50 millioner kroner.

Dette passer godt for NTNU, som nylig har vedtatt en egen strategi for nyskaping. Målet er at nyskaping skal være en integrert del av alle universitetets tre virksomhetsområder – utdanning, forskning og formidling.

Olje, gass og hydrogen
Som ett av de tunge fagmiljøene innenfor petroleumsforskning, registrerer NTNU også med glede at regjeringen vil trappe opp innsatsen på dette området med 29 millioner, til totalt 122 millioner kroner.

Et annet forskningsområde hvor NTNU er sterkt inne i bildet, er anvendelse av naturgass til energiformål, hydrogen og fornybare energikilder. Også dette området er prioritert i statsbudsjettet.

EU-forskning
NTNU støtter også helhjertet opp om norsk deltakelse i EUs sjette rammeprogram, slik regjeringen legger opp til. Dette er viktig for å internasjonalisere og kvalitetssikre forskningen, mener rektor Eivind Hiis Hauge.

Av Anne Katharine Dahl