MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Språket under 200 000 år gammalt (4.10.02)

Det er ikkje meir enn 120-200 000 år sidan mennesket starta å snakke. At forskarane har kome fram til dette, skuldast at ein i fjor fann ein svært spesiell skavank hos ei engelsk familie.

Forskarane har funne ut akkurat kor i hjernen disposisjonen for språk ligg.
Det seier den kjende hjerneprofessoren Per Andersen ved Universitetet i Oslo.

Professor Andersen talte onsdag om hjernen under eit ”kickoff-seminar” for senteret for biologisk minne, som nyleg vart ”Senter for fremragende forskning”.

Hjerneprofessoren fortalde mellom anna historia om korleis forskarane vart sett på eit nytt spor i jakta på språkets vogge.

Vanskeleg å forstå tale
Iranskfødde Fateme Varga-Khadem har ei svært sjeldan liding. Den er så sjeldan at den vert delt berre av den næraste familien hennar – pluss av eitt anna individ i Storbritannia, ein gut. Lidinga gjer det særs vanskeleg og til dels umogleg å bruke og forstå tale.

Ved å samanlikne familien sitt arvestoff med arvestoffet hos eit anna individ med same problem, fann forskarane at årsaka var å finne i einskildmutasjonar på to kromosom på eit gen.

Sagt svært forenkla: Dei to mutasjonane gjer at ”brytaren”’ som ”slår på” nedre del av andletet, ikkje fungerer som den skal. Dermed får personen vanskar med både kontrollen og forståinga av aktivitetane rundt munnregionen.

6 000 generasjonar
Desse to mutasjonane har gjort det mogleg for forskarane å finne ut akkurat kor i hjernen disposisjonen for språk ligg. Dermed kan ein telle seg bakover i mennesket si historie, og rekne ut kor mange generasjonar det trengst for å utvikle denne disposisjonen.

– Ein har kome fram til eit svar på om lag 6.000 generasjonar. Dette tilseier eit spenn frå 120.000 år til oppunder 200.000 år, sa professor Andersen.

Av Tore Oksholen