MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Yrkestittel sivilingeniør - hvor er NIF? (7.10.02)

Trond Andresen spør i et innlegg 2 oktober hvor blant annet NIF har vært i kampen for å bevare yrkestittelen sivilingeniør. Bjørn Skallerud gir svar 4 oktober om NIFs rolle lokalt, med henvisning til at det siden ble overlatt til NIF sentralt å arbeide for å bevare yrkestittelen. Undertegnede sitter i NIF Fagutvalg oppnevnt av Hovedstyret. Jeg kan gi følgende redegjørelse i sakens anledning.

Fagutvalget behandlet Stortingsmelding nr 11 (2001-2002) i et møte (pr telefon) 20 mars. Rett før møtet kontaktet jeg NTNUs rektor og viserektor for å høre hvilken holdning de hadde til at sivilingeniørgraden skulle bli erstattet av en mastergrad. Spørsmålet om hva som skal skje med sivilingeniørtittelen (lovbeskyttelsen) var for øvrig ikke berørt i meldingen. Jeg fikk opplyst om at NTNU ikke ville kjempe for å bevare graden sivilingeniør, all den stund NTNUs ønske om å bevare et femårig studieløp i (sivilingeniør)studiet var imøtekommet i meldingen.

I lys av dette diskuterte Fagutvalget saken ut fra fire mulige alternativer:

 • Kjempe for at sivilingeniørtittelen opprettholdes som akademisk grad parallelt med den nye mastergraden (noe vi anså som en trolig tapt sak i og med NTNUs syn, som ble referert i møtet).
 • Tittelen gis en særskilt lovbeskyttelse av hensyn til kandidater som alt har ervervet tittelen uten at den opprettholdes som akademisk grad for nye kandidater.
 • NIF selv søker å overta tittelen og søker varemerkebeskyttelse eller annet vern for denne.
 • Ingen reaksjon, med risiko for at hvem som helst fra og med 2003 kan ta tittel sivilingeniør uavhengig av utdannelse. NIF kan da eventuelt satse på MNIF (eller tilsv. etter et eventuelt navnebytte) som kvalifikasjonsbetegnelse og knytte denne til medlemskap i foreningen.

  Vedtaket i saken ble som følger:
  Fagutvalget mener, som sin anbefaling overfor Hovedstyret, at NIF bør arbeide for at sivilingeniørtittelen gis en fortsatt lovbeskyttelse av hensyn til de som i dag har oppnådd denne graden.

  Saken ble oversendt Hovedstyret som 21. mars, der den ble lagt fram som orienteringssak, og i referatet heter det:

  Orientering om status nye grader NTNU Fagdirektøren orienterte om Utdanningsdepartementets Stortingsmelding "om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning", hvor det bl.a. er foreslått at den akademiske graden for dagens sivilingeniørstudie i fremtiden skal være master (master i ingeniørvitenskap). Et notat om saken ble delt ut i møtet.
  Vedtak:
  Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

  ______

  Vi kan konstatere at verken NTNU eller NIF har stått på barrikadene i denne saken. Det har riktignok vært skrevet noen (få) debattinnlegg i dagspressen, men et formelt vedtak i NIF om å følge opp denne saken slik både Andresen og Skallerud tilsynelatende etterlyser, foreligger dessverre ikke. Men siste ord er kanskje ikke sagt ennå?

  Geir Walsø (medlem av NIFs Fagutvalg)

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv