MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Biblioteket vil bygge ut på Gløshaugen (21.10.02)

Universitetsbiblioteket vil ha mer plass og ønsker å bruke deler av det populære utearealet mellom Hovedbygningen og Gamle Kjemi.

Arkitektstudenten Thea Heier Hansen har tegnet forslag til nytt bibliotek. Firkanten midt på tegningen er det nye bygget som ligger innenfor den grønne parken.
Ut med bøkene! For framtidas bibliotek skal bli et "læringssenter", med flere arbeidsplasser for studentene, multimedierom, utstillingslokaler og vrimlearealer. Det tror Universitetsbiblioteket ved NTNU (UBiT).

Mer plass
I lengre tid har de planlagt omstillingen som de mener at både utdanningsreformen og andre utviklingstrekk i samfunnet vil kreve av dem. Men nytt innhold på biblioteket krever større plass. Det er behov for atskillig flere kvadratmetere enn det UBiT rår over i dag.

Lunge blir bibliotek?
Flere arkitektstudenter har arbeidet med romplaner for et nytt Teknisk bibliotek på Gløshaugen. Studentenes forslag går ut på å utvide biblioteket på sørsiden av Hovedbygningen. Men forslaget kan by på motstand, fordi det vil gå ut over deler av det populære grøntarealet på Gløshaugen.

- Det blir fint!
- Det kan virke kontroversielt, men vi tror det kan bli fint, sier seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket, Hans Audun Selberg, om planene.

Selberg sitter i planleggingsgruppa for det nye biblioteket og mener at det nye bygget ikke vil ødelegge den grønne lunga på campusen.

Slik kan det bli seende ut utvendig og på gateplan.
Åpning mot campus
Forslaget gjør at publikumsåpningen rettes mot resten av Gløshaugen og ikke mot byen, slik det er i dag. Visuelt ser en for seg et lavt glassbygg på deler av grøntområdet med én etasje over bakken og to under.

En atriumsløsning i midten kan skaffe lys til de to underetasjene. Et slikt nytt bygg kan knyttes til dagens lokaler i Hovedbygningen ved en underjordisk forbindelse. Det skal også være mulig å gå tørrskodd sørover til "stripa" og Sentralbyggene.

Og sånn vil deler av biblioteket se ut innvendig - med kafé, boksamlinger og leserom.
Egentlig fredet
Det er utelukket å bygge om dagens tekniske hovedbibliotek innenfor dagens lokaler ettersom Hovedbygningen er fredet.

Planleggingsgruppa foreslår likevel en plassering i dette området og mener at et byggetrinn på baksiden av bygningen, eventuelt med en mindre utbygging av grøntområdet, ikke bryter med Riksantikvarens fredning.

Et nytt bygg på Gløshaugen vil gjøre biblioteketarealet på Gløshaugen dobbelt så stort, til totalt 9.000 kvadratmeter.

Spreke plasseringsforslag av bibliotek er blitt lansert tidligere. I 1987 så emeritus Robert Esdaile for seg et slags bokbad i Dødens Dal. Her skulle samlinger av bøker stå vegg i vegg med et mindre idrettsanlegg med svømmehall.
Dragvoll først
Selv om planer foreligger på Gløshaugen, kan det gå mange år før de blir realisert, vurderer Hans Selberg. Først skal Dragvoll få nytt bibliotek, for her anses behovet for prekært. Her er arkitekter satt i gang med å tegne nytt tilbygg som skal ligge rett utenom og øst for de nåværende bibliotekslokalene.

Det nye bygget her er beregnet å romme 17.000 kvadratmeter, hvis en også får nyttet dagens lokaler. Biblioteket på Dragvoll disponerer i dag 3.600 kvadratmeter.

Av Tore Hugubakken

Les mer om visjonene for det nye biblioteket: