MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bredside mot todelt ledelse (15.10.02)

- Med dagens styringssystem er det egentlig helt utrolig at NTNU fungerer. Universitetet trenger kortere kommandoveier og bare én styringslinje. Delt ledelse er ikke effektivt, sa Karl Glad på tirsdagens styremøte ved NTNU. Og høstet tilløp til spontan applaus fra sine styrekolleger.

På de to siste møtene har styret satt temaet "styring og ledelse" på dagsorden. Saken skal også diskuteres på styremøtet i november og her vil det trolig bli vedtatt et forslag som skal sendes ut på intern høring ved NTNU.

Stemning for å fjerne todelt ledelse
Etter diskusjonene så langt å dømme er det mange i styret som ønsker å gjennomføre radikale endringer i universitetets styringsstruktur. Forslaget om å fjerne dagens todelte ledelse, som har både en faglig og en administrativ linje, møtte ikke protester fra noen av de elleve styremedlemmene på tirsdagens møte.

Flere refererte i stedet til den eksterne evalueringen av NTNU i regi av Norgesnettrådet, som blant annet konkluderte med at NTNU har for mange beslutningsorgan og en uklar ledelse. Denne evalueringsrapporten er da også en av grunnene til at styret har tatt opp temaet i høst.

- Felleskapets ve og vel må alltid være viktigst i en organisasjon, sa Karl Glad.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
- For lang vei opp fra gølvet
Næringslivsveteran og ekstern styrerepresentant Karl Glad fyrte løs en bredside da han i et langt og engasjert innlegg både stilte diagnose og forskrev den medisinen som NTNU nå bør ta:

- Alle utviklingstrekk i samfunnet omkring oss tilsier at det blir bare viktigere og viktigere å kunne styre NTNU som én samlet enhet. Universitetet går inn i en periode med konkurranse på alle felt. Da er det fryktelig tungrodd å drive en organisasjon hvor du har tre lag med styrer. Dette bidrar bare til å forsinke viktige beslutninger. I alle andre organisasjoner som jeg kjenner, med unntak fra noen avisbedrifter, er det helt opplagt at det ikke er mulig å drive effektivt med to adskilte styringslinjer, sa Glad.

- Med delt ledelse blir det vanskeligere å fatte beslutninger og det er alltid en fare for at viktige initiativ ikke blir tatt. Samtidig blir veien fra "gølvet" på instituttene og opp til ledelsen alt for lang. Vi må aldri glemme at det alltid er ute fra grunnplanet at de viktigste styringssignalene kommer, fortsatte han.

a/s NTNU
Den ideelle løsningen, slik Glad ser det, er en organisasjonsmodell som til forveksling ligner de vi finner i vanlige bedrifter. På toppen sitter et styre med en styreleder som er utpekt av eieren, det vil si Utdannings- og forskningsdepartementet. Styret ansetter en rektor, som samtidig er administrerende direktør. Og lenger nedover i organisasjonen er det bare en styringslinje, med ansatte ledere på alle nivå. De valgte styrene i organisasjonen blir erstattet av ledergrupper. Dermed blir det ingen tvil om hvor ansvaret er plassert.

Glad fikk støtte fra flere av sine styrekolleger. Og alle som hadde ordet understreket betydningen av å få til en mer "konsistent" ledelse, som får universitetet til å henge bedre sammen. I klartekst betyr dette at mange styremedlemmer mener at fakulteter og institutter i dag opptrer for selvstendig og autonomnt.

Med denne "kjeglemodellen" har styremedlem Geir Lunde beskrevet hvordan NTNUs organisasjon kan posisjonere seg i forhold til omverdenen.
Lunde med nytt kart
Geir Lunde er også tilhenger av én styringslinje, men vil ikke gå så langt som Glad. Lunde foreslår blant annet at fakultetene skal beholde sine styrer, som velger eller ansetter fakultetsledere. Styrene på instituttnivået bør imidlertid fjernes og erstattes med lokale råd. På styremøtet la Lunde også fram to konkrete forslag til nye organisasjonskart, som han har drøftet med mange NTNU-ere de siste ukene, og som etter hans eget utsagn har blitt godt mottatt.

Ut på høring
Etter forslag fra Christian Thommessen skal universitetsdirektøren på neste styremøte legge fram en analyse over styrker og svakheter ved dagens styringsmodell ved NTNU. Samtidig skal hun også presentere andre, alternative modeller.

Hvordan saken deretter vil bli behandlet er ikke avklart, men rektor Eivind Hiis Hauge har gitt uttrykk for at han ønsker at styret etter sitt novembermøte skal sende ut på høring et forslag som inneholder to-tre alternative styringsmodeller, hvorav en er anbefalt av styret. Endelig vedtak i saken vil trolig først bli fattet i vinter en gang, etter at høringsrunden er over.

Geir Lunde vil beholde fakultetsstyrene, men foreslår å erstatte instituttstyrene med råd.
Da saken ble tatt opp i styret ba for øvrig Christian Thommessen rektor om å gjennomføre diskusjonen bak lukkede dører. Rektor avslo dette, under henvisning til at saken er av stor prinsippiell betydning for NTNUs ansatte og studenter.

Av Jan Erik Kaarø