MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kan miste skattefritaket i USA (24.10.02)

Norge vil foreslå å ta bort skattefritaket for akademikarar når avtalen med USA skal reforhandlast, seier ekspedisjonssjef Odd Hengsle i Finansdepartementet.

Hengsle presiserer at ein ikkje har konkrete planar om reforhandling nå.

- Skattefritaket er ikkje i seg sjølv argument for å revidere avtalen. Men før eller seinare vil avtalen bli fornya, og då vil vi på norsk side be om at fritaket vert fjerna.

- Med andre ord må ein forte seg, dersom ein ønskjer å dra nytte av avtalen før de nfell vekk?

- Det var dine ord.

Ekspedisjonssjefen slår fast at det er heilt uaktuelt å leggje inn liknande vilkår om redusert skatt i avtaler med andre land.

Anakronisme?
- Det er norsk policy å søke tettare samarbeid med EU, ikkje minst når det gjeld forsking og utdanning. Framstår skattefritaket mest som ei anakronisme i dag?

- Klausulen er gammal, og er frå ei tid kor USA var særs viktig i det akademiske samarbeidet. Meir kan eg ikkje seie om dette i dag.

  • Her kan du lese saka om at sju av ti NTNU-arar velger USA når dei skal på forskingsopphald i utlandet.

  • Få også med deg synspunktene til professor Einar Aas. (Alle leserbrevene i avisa finner du i "Meninger"-spalten i venstre marg).

    Av Tore Oksholen

  •