MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Forskningspermisjon - hvor folket reiser (29.10.02)

Rammebetingelsene spiller selvfølgelig en stor rolle for det vitenskapelige personellets valg av sted for å tilbringe sin forskningstermin. Universitetsavisa konsentrerer seg om forskernes økonomiske forhold, og synes å mene at disse er altfor gode for opphold i USA. Der er også faglige aspekter ved valg av oppholdssted.

For IME-fakultetets vitenskapelige personell er USA et rett så naturlig valg, fordi USA er det teknisk mest avanserte landet på IMEs fagområder. Det vil derfor være ille dersom rammebetingelsene skulle endres på en slik måte at færre ser seg i stand til å opprettholde aktive forbindelser med det amerikanske vitenskapelige miljøet.

Ved IME fakultetet brukes omkring 3/4 av tiden i forskningspermisjonene i engelsktalende land, p.t. USA, Storbritannia, Canada, Australia, New Zealand. Fordelingen på land svarer så noenlunde til den relative størrelsen av befolkningen i disse landene. Når det gjelder stipendiatene er bildet omtrent det samme som for det fast vitenskapelige personellet. Forøvrig kan det nevnes at ved et par av IME-instituttene gjør omtrent 1/3 av USA-stipendiatene sin forskning i industrielle laboratorier, som ikke gir skattefrihet under skatteavtalen.

Man kan si at det kunne være ønskelig at flere drar til land utenfor det engelske språkområdet. Dette må sees på bakgrunn av forskernes hverdag. For eksempel gir deltakelse i EU-prosjekter stor samarbeidsaktivitet, som en del av den vanlige arbeidsdagen, til land med andre språk enn engelsk. Den vitenskapelige kontakten med land utenfor Europa er ikke stimulert på samme vis som kontakten med land innenfor Europa, gjennom nasjonale avtaler om forskningssamarbeid. Det er derfor ønskelig at mange NTNU-forskere tilbringer sine forskningsterminer utenfor Europa.

Valg av vertsland må også sees i forhold til familiære behov. For mange vil det være mer attraktivt å reise til et land der hele familien behersker det lokale språket, enn å reise til språkområder der familien lettere vil kunne bli isolert på grunn av manglende språkkunnskaper.

Det er et større problem for NTNU at for få bruker sine forskningsterminer, enn at for mange reiser til engelskspråklige land. For NTNU dreier dette seg til sjuende og sist om bygging av internasjonale faglige nettverk. For dette formålet er USA sentralt. Amerikanske universiteter er i praksis møtesteder for forskere fra hele verden, som tilbringer deler av sine forskningsterminer der. Så kan man si at dette er til stor fordel for USA, men det er også til fordel for oss.

Arne Sølvberg

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv