MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bergen best i IT-test (29.10.02)

Universitetet i Bergen kommer best ut i en internasjonal evaluering av norske IT-miljø. Teknisk kybernetikk får mest positiv omtale ved NTNU, mens telematikkmiljøet - som nylig fikk status som Senter for fremragende forskning - kommer dårligst ut av alle.

En internasjonal evalueringsgruppe har på oppdrag fra Norges Forskningsråd evaluert de norske IT-miljøene. Gruppen gir karakteren "fair" til forskningsmiljøet ved Institutt for telematikk ved NTNU. Dette er bunnkarakter i vurderingen, og er ellers stort sett bare gitt til distriktshøgskolene.

FAKTA

IKT-vurderingen
Den internasjonale ekspertgruppen som har vurdert IT-miljøene gir Excellent som toppkarakter, deretter very good, good og fair. Vi har gjort om til A (Excellent), B, C, og D, og beregnet gjennomsnittskarakterer.

Datateknikk og informasjonsvitenskap (snitt: 3,8)
Databaseteknikk A
Kunnskapssystemer A
Algoritmekonstruksjon og visualisering B
Informasjonssystemer B
Kunstig intelligens og læring B
Systemutvikling B
Informasjonsforvaltning C
Datamaskiner C
Systemarb. og menn.maskin-interaksjon C
Informasjonssystemer C
Telematikk (snitt 2,0) D

Telekommunikasjon (snitt 3,7)
Akustikk B
Signalbehandling B
Radioteknikk C

Fysikalsk elektronikk (snitt 4,0)
Elektrooptikk B
Material- og komponentteknologi B
Krets- og systemkonstruksjon B

Teknisk kybernetikk (snitt 4,7)
Bevegelsesstyring A
Prosesskybernetikk A
Instrumentering og indust. datasystemer B

Snittkarakter NTNU: 3,9
Bergen: A, A, A, B, B, B, C, C (snitt 4,1)
Oslo: A, A, B, B, B, B, C, C, C, C, D, D (snitt 3,5)
Tromsø: B (snitt 4)
Agder: D, D
Molde: D
Stavanger: C
Østfold: D
UNIK, Kjeller: B

Dårlig fokus, lite publisering
"Instituttet er god på undervisning", sier vurderingsgruppen, men "forskningsaktiviteten mangler fokus og vitenskapelig ledelse og er elendig til å publisere". Gruppen anbefaler derfor en sammenslåing av aktiviteten med Fysikalsk elektronikk, som får statusen "very good".

Det er mindre enn et halvt år siden Forskningsrådet ga deler av dette miljøet den ettertraktede status "Senter for fremragende forskning". Professor Peder J. Emstad og hans kolleger (se Universitetsavisa nr. 9/2002) er nå i ferd med å etablere "Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems", som blant annet skal måle kvaliteten av tjenester som tilbys via nett.

- Forskjellige vurderinger
- Panelet sier ikke at vår forskning er dårlig, men at vi forsker for lite, understreker professor Peder J. Emstad. - Og det kan vi være enig i når vi sammenligner oss med internasjonale miljø, legger han til.

Emstad understreker at gruppen som vurderte hvem som skulle bli sentra for fremragende forskning også la vekt på forskningsplaner og samfunnsmessig betydning, og at basis for vurderingen dermed var litt annerledes. Emstad påpeker også at panelet hadde relativt liten ekspertise innen fagfeltet som hans miljø representerer.

Instituttleder Rolf Henriksen ved Teknisk kybernetikk er meget godt fornøyd med Forskningsrådets undersøkelse som gir toppkarakter til kyb-miljøet.
På norsktoppen i IT-forskning
Instituttleder ved Teknisk kybernetikk, professor Rolf Henriksen, har derimot grunn til å stråle over resultatene fra undersøkelsen. Av de tre forskningsgruppene ved instituttet fikk to karakteren "excellent" og den tredje "very good". Snittkarakteren for kyb-miljøet ble dermed den beste for alle IKT-forskningsmiljø i Norge.

- Undersøkelsen er reell, og vi er ganske stolte nå ja, sier instituttlederen.

Bergen på topp
Ved å erstatte betegnelsene som er gitt de ulike miljøene med tallkarakterer (Excellent/A = 5, Fair/D = 2), kan vi beregne en snittkarakter for de ulike IKT-miljøene.

Med denne regnemåten kommer datamiljøene ved Universietet i Bergen best ut, med en gjennomsnittskarakter på 4,1. Men Trondheim følger hakk i hæl med et snitt på 3,9. Helt på topp blir Teknisk kybernbetikk rangert med snittkarakteren 4,7.

Tekst og foto: Arne Asphjell