MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU etablerer gassteknisk senter (1.11.02)

Olje- og energidepartementet la fredag fram den såkalte Gassmeldingen om utnyttelse av Norges naturgassressurser. NTNU følger opp meldingen med å etablere et Senter for gassteknisk forskning og utdanning fra januar 2003.

Flere regioner blir tilgodesett i den framlagte Gassmeldingen. Et statlig innovasjonsselskap som skal ivareta statens forvaltningsoppgaver knyttet til satsingen på miljøvennlig gasskraftteknologi, legges til Grenland. Et nasjonalt kompetansesenter som skal ivareta informasjon, rådgiving, opplæring og praktisk anvendelse av gass rettet mot sluttbruker, legges til Haugaland.

- Vi samordner ressursene bedre innad for å bli mer synlige utad, sier professor Bjarne A. Foss (t.v.) i forbindelse med etableringen av det nye senteret. Foss er sammen med førsteamanuensis Olav Bolland (t.h.) en av de faglige pådriverne i etableringen av senteret.
Egen pressemelding for Midt-Norge
Enova i Trondheim får ansvar for å forvalte støtten til infrastruktur for bruk av naturgass. I en egen pressemelding med tittelen ”Midt-Norge får en viktig rolle i Regjeringens satsing på naturgass” siteres statsekretær Berit Skjelbred: ”Teknologimiljøet i Trondheim har en solid posisjon og legitimitet både i Norge og internasjonalt, og en bred kontaktflate mot næringslivet. Sammen med det unike industrimiljøet som er etablert rundt Tjeldbergodden er det dette som gjør Midt-Norge så viktig i arbeidet med naturgass og gasskraftteknologi. Jeg regner med at regionen griper muligheten til å videreutvikle sin sentrale rolle i nettverket av gasskompetansemiljøer”.

Trondheimsmiljøet melder seg på
Det er denne invitten NTNU og Trondheimsmiljøet nå griper tak i ved å etablere et Senter for gassteknisk forskning og utdanning

NTNU sammen med Sintef og Statoils FoU-senter i Trondheim utgjør den største samlede gruppe av aktører nasjonalt når det gjelder forskning på utnyttelse av våre gassressurser. Det såkalte SPUNG-prosjektet (SPUNG: Statlig program for utnyttelse av naturgass) i perioden 1987-93 la grunnlaget for miljøets gassekspertise. I løpet av en periode på vel seks år ble 55 doktorkandidater og nærmere 200 siv.ing.- og cand.real-kandidater utdannet i dette programmet.

Det ble bygd opp en kompetanse og et laboratoriemiljø som senere er utvidet og blitt brukt i forbindelse med utbygginger som Tjeldbergodden og Snøhvit, og har gitt verdifull forskningsstøtte til norsk industri.

Stor satsing
Ved etableringen av Senter for gassteknisk forskning og utdanning koordineres og styrkes denne innsatsen ytterligere. Senteret etableres fra januar 2003, og vil fra starten omfatte 25 NTNU-professorer og flere fagmiljø. Senteret vil ha nært samarbeid med Sintef. Minst 40 doktorgradsstudenter vil være knyttet til senterets forskningsområder som bl.a. vil omfatte:

 • Naturgass til transport og energisubstitutt
 • Omforming av naturgass til miljøvennlige energibærere – hydrogen, ammoniakk og metanol
 • Gasskraft med fjerning av CO2
 • Naturgass som råstoff for industriprodukter
 • Produksjon av naturgass

  Viktig for nasjonal verdiskaping
  En av drivkreftene bak etableringen av senteret er professor Arne Bredesen, prodekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

  - Naturgass kan bli en kilde for utbygging av samfunnet i dette århundret på samme måte som vannkraft var det i det forrige, sier Bredesen, som mener senteret vil bli viktig for nasjonal verdiskaping basert på naturgass.

  En oversikt over pågående prosjekter finnes på senterets nettsider.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •