MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styret behandler nye studieprogram (10.11.02)

NTNU foretar nå en kraftig omlegging av studiestrukturen, noe som blant annet vil innebære at de frie studiene får en strammere plan.

Som kjent krever Kvalitetsreformen at norsk universitetsutdanning skal følge det internasjonale mønsteret med bachelor- og mastergrader. På tirsdag (12.november) skal NTNUs studietilbud fra høsten 2003 behandles av styret.

Den omleggingen som nå er i gang av studiestrukturen er den mest omfattende siden NTNU ble etablert. Den viktigste endringen er at de såkalte frie studier nå skal tilpasses det mest typiske internasjonale studieløp for universitetsutdanning: En treårig bachelor-grad som kan videreføres i et toårig påbygg til mastergrad.

Siv.ing-studiet deles ikke
Profesjonsstudiet for sivilingeniører og sivilarkitekter er allerede femårig og dermed godt tilpasset en internasjonal mastergrad. Men oppdeling av studiet i en totrinnsrakett på tre pluss to år er ikke problemfritt. NTNU har derfor fått gjennomslag for å beholde et femårig, sammenhengende studieløp innen disse studieretningene.

Det betyr at NTNU ikke vil tilby bachelor-utdanning for ingeniører. De regionale høgskolene vil ivareta denne oppgaven. Men flere av disse ingeniørene vil ønske å ta et toårig påbygg for å få master-grad, og NTNU vil derfor tilby et skreddersydd, toårig masterstudium for denne gruppen.

Medisinstudiet fortsatt seksårig
Ogsåandre NTNU-studier blir unntatt fra 3+2-regelen. Dette gjelder for eksempel medisinstudiet og psykologistudiet som begge vil være seksårige, sammenhengende studier. Lærerutdanningen som gir lektorkompetanse vil, i likhet med sivilingeniørutdanningen, være et sammenhengende studium på fem år.

Studiet i utøvende billedkunst er ved kongelig resolusjon fastlagt til et fireårig studium som gir bachelor-grad, men NTNU har sammen med kunsthøgskolene i Bergen og Oslo søkt om å få etablere denne utdanningen etter 3+2 modellen. Musikkstudiet er også fireårig og gir bachelor-grad, men også for dette studiet vurderes en omlegging til 3+2.

De allerede etablerte internasjonale mastergradene videreføres som toårige masterstudier.

Oslo og Bergen godt i gang
De andre universitetene er også godt i gang med omleggingen til bachelor- og masterprogram. UiO tilbyr 48 treårige bcahelor-program og ni femårige masterstudier og profesjonsstudier, men den endelige oversikten for høsten 2003 vil foreligge først i januar. Universitetet i Bergen har opprettet 38 bachelor-program innenfor HF-, MN- og SV-fagene. For mastergradsstudiet omdøpes de disiplinorienterte toårige hovedfagsstudiene til masterstudium.

Av Arne Asphjell

Les også: Her er forslagene til studieprogram