MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Filosofer og museumsfolk bruker Innsida mest (13.11.02)

De ansatte ved Filosofisk institutt og i administrasjonen ved Vitenskapsmuseet er de mest lojale brukerne av Innsida, mens det er ytterst få ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse som logger seg på.

Dette framkommer av en gjennomgang av statistikken for ansattes bruk av Innsida på én tilfeldig valgt dag i høst; mandag 21.oktober. Gjennomgangen viser at Innsida er i bruk på alle enheter ved universitetet – i større og mindre grad. Vi har også rangert de enhetene som bruker Innsida mest og minst.

Her kan du sjekke hvordan bruken er på din enhet.

4.500 daglige brukere
Den valgte dagen var det i alt 1.915 ansatte og 2.597 studenter som logget seg inn. Dette er unike brukere. Dette betyr at hver bruker bare ble talt én gang i løpet av dagen, uansett om hun logget seg inn flere ganger. Tallene er representative for bruken av intranettet på hverdager denne høsten. Trenden er for øvrig at bruken av systemet er størst i begynnelsen av uka, for så å avta jevnt fram mot helga.

Generelt så viser tallene at det administrative personalet bruker Innsida mer enn vitenskapelig tilsatte. Dette samsvarer med resultatene av en intern spørreundersøkelse som Norfakta gjennomførte for Informasjonsavdelingen i fjor vår.

Ønsker enda flere faste brukere
De 1.915 ansatte utgjør 44,8 prosent av alle som mottar lønn fra NTNU. Hvis vi korrigerer for midlertidig tilsatte, ansatte som ikke bruker pc til daglig, sykdom og annet fravær så vil den faktiske bruksfrekvensen av Innsida være en god del høyere. I undersøkelsen fra våren 2001 framgikk det at 60 prosent av de ansatte var daglige brukere, og siden den gang har antall daglige pålogginger økt.

DMF på topp
På fakultetsnivå fordeler bruken av intranettet blant de ansatte seg slik:
1. Det medisinske fakultet: 62,6 %
2. Universitetsbiblioteket: 50,6 %
3. Naturvitenskap og teknologi: 48,3 %
4. Vitenskapsmuseet: 45,9 %
5. Ingeniørvitenskap og teknologi: 43,6 %
6. Det historisk-filosofiske fakultet: 40,8 %
7. Sentraladministrasjonen: 40,7 %
8. Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk: 38,1 %
9. Samfunnsvitenskap og teknologiledelse: 34,9 %
10. Arkitektur og billedkunst: 33,3 %

Tallet for Sentraladministrasjonen er kunstig lavt på grunn av Teknisk avdeling som har mange ansatte uten tilgang på pc.Tallene innholder også noen andre mulige feilkilder, som det er nærmere redegjort for i selve statistikken.

I en tilsvarende kartlegging i januar 2001 kom Universitetsbiblioteket på topp, mens SVT-fakultetet havnet nederst.

Middels fornøyd
Informasjonsavdelingen, som driver intranettsystemet, er relativt godt fornøyd med statisikken, men ser gjerne at Innsida blir enda mer brukt. Etter hvert som papirbasert informasjon i form av for eksempel rundskriv og flygeblad fases ut, blir det stadig viktigere at ansatte holder seg informert via Innsida.

Fullverdig verktøykasse i 2003
Vi setter nå vår lit til at en rekke nye web-hjelpemidler som lanseres i 2003 skal gjøre det enda mer attraktivt og nødvendig å logge seg på. I Sentraladministrasjonen arbeides det nå med 10-15 store prosjekter der sentrale datasystemer skal gjøres tilgjengelig på web. Flesteparten av disse systemene skal knyttes til Innsida på ulike vis. Når dette store webløftet er fullført, vil Innsida forhåpentligvis bli den verktøykassa på webben som mange har ønsket seg. I dag er intranettet primært et system for å spre informasjon og ikke i stor nok grad et praktisk hjelpemiddel i ansatte og studenters daglige arbeid.

I løpet av vinteren vil vi presentere disse utviklingsprosjektene i en serie artikler her på Innsida. En første artikkel om det nye prosjektregnskapssystemet finner du her.

Storstilt satsing på Innsida for studenter
Som ledd i arbeidet med Kvalitetsreformen på NTNU er det neste år også planlagt et større prosjekt for å forbedre student-Innsida. Samtidig skal det også skje en del forbedringer i koblingen til Felles studentdatasystem. Målet er at dette tilsammen skal føre til at studentene i langt større grad vil finne det nyttig å ta i bruk Innsida.

Red.