MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Hel ved, sa Sponheim fornøyd (13.11.02)

Bruken av norsk skog har stort sett handlet om "plank og ved". Det vil Tresenteret på NTNU gjøre noe drastisk med. Det vil landbruksministeren også.

Tirsdag 12. november gjestet landbruksminister Lars Sponheim NTNUs Tresenter, på eget initiativ. Sponheim ser et stort potensial i senterets virksomhet og mener at satsingen ved senteret er "hel ved". Altså solid nok.

Ny bruk av treverk
Tresenteret på NTNU er en felles satsing mellom fagmiljøer på NTNU og aktører i tre- og skogbruksnæringen. Målet er økt verdiskaping innen skog- og treproduksjon, samt å finne nye produkt- og anvendelsesmuligheter med tre som råmateriale.

Leder av Tresenteret, Harald Landrø, foran eksempler på nye anvendelsesområder for tre i byggebransjen: fleretasjeshus og parkeringshus i tre.
Senteret har flere studietilbud for ingeniørstudenter og arkitekter, og vil knytte faglige bånd mellom studenter og forskere, og trerelaterte bedrifter. Tresenteret ble stiftet som en forening i desember 2000.

Plank og ved, ved og plank...
Forskning, næringsliv og politikk er enige om at fokus må flyttes fra produksjonssiden i skognæringen, til forbrukersiden og mulighetene for mer kreativ bruk av treverk.

- Skog har nærmest vært en religiøs sak i norsk landbrukspolitikk, innledet Sponheim med. - Skogdriftsnæringen og trelastindustrien har slitt i en konservativ bransje med lite innovasjon og markedstenkning.

Sponheim er selv skogeier, og har personlige erfaringer med en tungrodd og konservativ skogbransje: - Furu og gran skal være plank, og eventuell løvskog er ved. Det har vært mantraet i store deler av skognæringen.

Blir det opp til Sponheim og Tresenteret, skal vi snart se andre boller.

"Kjempefokus" på forbrukeren
- Skal staten fortsatt ha fokus på nyplanting, eller skal fokus flyttes over på forbrukeren, var Sponheims retoriske problemstilling. Og svaret ga han selv: - Det bør bli et "kjempefokus" på forbrukeren i tida framover!

- Regjeringen vil satse på dere [forskning og næringsliv] såfremt fokus på forbrukersida fortsetter. Dette er problemstillingen i dag, sa Sponheim.

Skognæringen og treforedlingsindustrien stilte mannsterkt opp i anledning besøket, som ga en ypperlig mulighet til å fremme næringens interesser direkte overfor landets politiske ledelse.

Tre versus stål og betong
Harald Landrø er leder ved Tresenteret, og tilbød Landbruksministeren nye perspektiver på bruk av tre som byggemateriale.

- Vi ser på tre som det miljøriktige og bærekraftige materialet, sa Landrø. Tre konkurrerer med stål og betong i bygging av fleretasjershus og andre bygg av større dimensjoner. Tre har fått en renessanse, gjennom prestisjebygg som Vikingskipet og Gardermoens terminalbygg med de store bærekonstruksjonene i tre.

Trekompetanse ved NTNU
Landrø appellerte til bedrifter og næringsliv om å benytte seg av den frie studentkompetansen ved Tresenteret. Bedrifter etterlyser fagkompetanse, hevdet Landrø, og gratis ekspertise og kreativitet kan hentes ut ved NTNU gjennom studentprosjekter i samarbeid med trerelatert industri.

- Kom fram med de gode oppgavene, så står studentene klare, erklærte lederen ved Tresenteret.

Jan Vincent Thue, Professor ved Institutt for bygg- og anleggsteknikk, opplyste om at NTNU har fått sin første "treprofessor", finansiert gjennom Verdiskapingsprogrammet.

En bydel i tre
Tresenteret er også involvert i en rekke nyskapende prosjekter. Kommunaldirektør i Trondheim, Magnus Heide Westerberg, fortalte entusiastisk om "Tre på Svartlamoen", et bydelsprosjekt med det utradisjonelle målet å utvikle området som en moderne, men fullstendig trebasert sentrumssone.

Tekst og foto Tor H. Monsen

Tresenteret ved NTNU