MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Utviklingsland har dårlig rytme... (17.11.02, 21:05)

...konkluderte professor Torbjørn Knutsen med på konferansen "Developing Countries and the Network Revolution: Leapfrogging or Marginalization?" på Dragvoll torsdag.

Knutsen hadde som innledende foredragsholder fått i oppdrag å forklare hva som ligger i begrepet "good governance". Han listet opp seks forutsetninger for godt styresett:

Deltagerne i konferansen på Dragvoll fikk i starten en prøve på god rytme.

 • Et fungerende lovverk...
 • ...som håndheves på en human måte
 • Individets rettigheter er ivaretatt - frihet, rett til eiendom
 • Toleranse
 • "The harm principle" - praktisering av lover og regler med forsiktighet
 • Likhet for loven

  Manglende rytme
  Knutsen presiserte at demokrati ikke er nok for at de nevnte betingelser for godt styresett skal være oppfylt. "Good governance" refererer til en prosess, et samarbeid mellom statlige organer og enkeltindivider. Denne prosessen må ha "rytme" sa Knutsen, og det er denne rytmen som mangler i utviklingsland, hevdet han.

  Eliminere fattigdom
  - Et godt styresett er nøkkelen til utvikling og til å eliminere fattigdom, sa statssekretær Olav Kjørven fra Utenriksdepartementet. Utsagnet er et sitat fra FNs generalsekretær, Kofi Annan. Retten til eiendom er en viktig faktor som er oversett, mente Kjørven. I utviklingsland er det hele 80 prosent av befolkningen som ikke har rett til eiendom.

  Kjørven orienterte om hvordan norske myndigheter vektlegger styresettet når de velger samarbeidsland som får norsk utviklingshjelp.

  - Et godt styresett er en nødvendig forutseting for å oppnå en bærekraftig utvikling, understreket statssekretær Olav Kjørven i Utenriksdepartementet.
  Norge skjerper kravene
  Statsekretæren gjorde det klart at Norge setter krav til sine samarbeidspartnere på dette feltet, og at kravene til godt styresett vil bli skjerpet for land som ønsker utviklingsstøtte fra Norge. Faktorer som vektlegges i denne forbindelse er blant annet praktisering av menneskerettigheter, tilgang til utdanning, frie valg og bekjempelse av korrupsjon.

  Tidligere samarbeidsland som Zimbabwe og Etiopia får ikke lenger utviklingsmidler fra Norge på grunn av at kravene til styreform ikke lenger er innfridd i disse landene. Litt støtte kanaliseres likevel gjennom private organisasjoner.

  Vurderer nye land
  Departementet har en ambivalent holdning til Uganda, men en del positive signaler gjør at støtten til dette landet har økt den siste tiden. For Tanzanias vedkommende øker også den norske støtten igjen. Nye land som det vurderes å støtte er Mali og Madagaskar.

  Kjørven opplyste at det har betydning at det allerede er et norsk engasjement gjennom private organisasjoner i land der man går inn med støtte. På Madagaskar har norsk misjon vært drevet over hundre år.

  Feie for egen dør
  Calle Hedberg, norsk representant i Sør-Afrika, sa at vestlige land må feie for egen dør, og nevnte som eksempel farmasøytiske patenter som driver prisene på nødvendige medisiner i været, jordbrukssubsidier og beskyttede bankkonti som understøtter korrupsjon.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •