MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Clemet om særlovselskap:
- Valfri organisasjonsform mogleg (18.11.02, 15:16)

Forskingsminister Kristin Clemet vil sette ned eit utval som får til oppgåve å foreslå ein sams lov for universitet og høgskular, statlege som private. Utvalet vil vurdere om særlovselskap skal vere for alle, for ingen eller for nokon.

- Stopp det der, eg orkar ikkje høyre meir.

Statsrådens utbrot kjem når vi refererer kva bladet Forskerforum skriv i nummer ni: Bladet slår fast at Clemet "innrømmer at regjeringen vurderer å lovpålegge alle universiteter og vitenskaplige høyskoler å bli selskaper som Posten og NSB.

- Det der har eg aldri sagt. Poenget med å utnemne eit slikt lovutval er å halde alle utvegar opne.

- Meir fridom
Har du nokon meining om dette?

- Intuitivt vil eg tru at dei mest avanserte institusjonane vil ha fordelar av større fridom, administrativt som økonomisk. Her vil det vere interessant å følge med på kva for røynsler dei nystifta helseforetaka gjer seg.

Kan resultatet bli at ulike utdanningsinstitusjonar ender opp med permanent ulike organisasjonsformer?

- Det alternativet skal ein absolutt ikkje utelukke, seier Clemet, som likevel tviler på om dei fire universiteta ender opp med ulike eigarformer.

- Det vil i så fall overraske meg.

Eigaren avgjer
Opphavleg var det meininga å køyre ein høyringsrunde i sommar/haust, og leggje saka fram for Stortinget ved påsketider neste år. Etter dette kunne ein gje universiteta høve til å starte som særlovselskap frå årsskiftet 2003/4. Men så valde altså Clemet å utsetje saka.

Kvifor gjorde du det?

- Det er litt rart om eigaren overlet dei som vert eigd å avgjere korleis ein skal verte eigd. Vi må ha nokre overordna føringar på dette. Det vonar vi å få til med dette utvalet.

Utvalet vil bli etablert om 1-3 veker, og vil få eit år på seg. Totalt vil det venteleg gå nærare to år før ein har ein ferdig lov på bordet.

Les også: Clemet utset