MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Symbolene innen teknologi forsvinner (18.11.02, 17:03)

Det er ikke bare sivilingeniørtittelen som forsvinner. I henhold til den kongelige resolusjonen av 11.oktober i år har NTNU ikke lenger hjemmel til å tildele graden dr.techn., med mindre det er et tilfelle som kommer inn under overgangsordningen.

Da må søknad være levert pr. 11.oktober 2002 (da den nye forskriften trådte i kraft og den gamle ble opphevet), for å få avhandlingen bedømt for doktorgraden. De som leverer etter dette tidspunktet vil måtte få graden dr.philos.

I en tid hvor teknologi er på vei inn som fag i norsk skole, evalueringen av forskerutdanningen påpeker at vi bør kvitte oss med dr.philos-tradisjonen og NTH snart ville feiret 100 år, er snart alle symbolene for en teknologisk utdanningskultur i Norge fjernet.

Da Stortinget opprettet NTH i Trondheim og NHH i Bergen ville man ha disse utdanningenene bort fra den sentralistiske embetsmannskulturen i Oslo, slik at Norge også fikk utdanninger som primært rettet seg mot behovene i det sivile samfunnet. Modellen var universitet i USA (Moral Act). Universitetet i Oslo utviklet primært det offentlige Norge.

All universitetsutdanning legges om nå og skal bli mer lik oppleggene for siv.ing. og dr.ing., enn tradisjonene ved universitetene forøvrig. Kanskje er det klokt at teknologitradisjonene føres videre ved å prege realitetene, mens symbolene hentes fra universitetskulturen? Det blir liksom balanse da. Dessuten er teknologene vant med å bygge realiteter, mens andre befester posisjoner.

Det er bare så synd at det ser ut til at man kan få nasjonal, offentlig (embetsbyråkratisk) styring med på kjøpet. Jeg håper at det bare er utslag av lettere paranoia fra min side og at teknologene ved NTNU fortatt vil få frihet til å utvikle kompetanse, undervisning, produkter og bedrifter/etater i dialog med mennesker i samfunnet rundt oss og på internasjonale faglige premisser, men jeg er ikke helt sikker...

Tore R. Jørgensen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv