MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Norsk-engelsk språkbase på nettet (4.12.02, 14:04)

Språkbasen "EDITBase" ligger nå tilgjengelig på NTNU-webben. Basen inneholder forskningsbaserte tekster med oversettelser på norsk og engelsk. Du kan søke etter ord og fraser på begge språk.

EDITBase finner du her.

Gir mening til vanskelig terminologi
Databasen er ikke en tospråklig ordbok - den er primært rettet mot språkbrukere med en viss kjennskap til begge språk. Basen kan for eksempel benyttes ved oversettelse av forskningsrapporter og artikler. Ett av grunnprinsippene i databasen er kontekst (tekstsammenheng) og læring av begreper i kontekst. Tilgang til en fyldig kontekst gjør det lettere å tolke og gi mening til termer. Databasen suppleres kontinuerlig med nye tekster.

Resultat av EDIT-prosjektet
Basen er et resultat av EDIT-prosjektet (se lenke nederst) som har pågått i nesten halvannet år. Prosjektet drives ved NTNUs Institutt for moderne fremmedspråk, men en rekke ulike fagmiljøer ved universitetet har vært involvert i arbeidet.

Det var tre hovedgrunner til at prosjektet ble startet. For det første så forskerne et behov for språkarbeid i form av språkvask/korrektur og oversettelse mellom norsk og engelsk på universtitetet.

Den andre begrunnelsen var behovet for flerspråklige språkressurser innen fagfelt hvor mye av litteraturen er på engelsk, og forskere både har norsk og engelsk som daglig arbeidsspråk. Innen mange fagfelt dukker det stadig opp nye terminologer, og mange begreper er ikke tilgjengelige på norsk i det hele tatt. Tilfang av ny terminologi kan blant annet innebære at man bruker ord fra hverdagsspråket i overført betydning, eller metaforisk betydning, og denne metaforbruken er ofte vanskelig å overføre til et nytt språk.

Også til forskning og undervisning
Et tredje moment er at EDITBase skal brukes i forskning omkring problemer ved oversettelse, komparative studier og bruk av andrespråk i forskning og terminologi. I tillegg kan databasen anvendes som støtte og underlag i undervisning.

Prosjektleder er professor Dawn Behne, og i tillegg har fire andre ansatte ved instituttet vært involvert i utviklingen av EDITBase.

Prosjektets hjemmeside finner du her.