MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Felles lovverk for høyere utdanning (6.12.02, 18:24)

I dag spriker regelverket innenfor statlig og privat utdanning. Det skal det bli en slutt på.

Lovgivningen for statlig og privat høyere utdanning har mange fellestrekk, men regelverket er svært ulikt utformet. Departementet ønsker seg en større grad av likestilling mellom statlige og private utdanningstilbud, særlig nå som Kvalitetsreformen er i ferd med å innføres ved alle universiteter og høyskoler.

Det er også ønskelig å gjøre lovverket lettere tilgjengelig for brukerne – og å gjøre det tydeligere hvilke virkemidler staten skal bruke i styring av institusjonene.

Offentlig utvalg
Derfor ble det i statsråd den 6. desember oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede og komme med forslag til et felles lovverk for høyere utdanning. Det er bredt faglig og geografisk sammensatt, og ett av medlemmene er Rigmor Austgulen fra NTNU.

I tillegg til å utrede ulike sider ved lovverket, skal utvalget utrede og komme med eventuelle forslag til ny tilknytningsform for statlige universiteter og høyskoler. Men det store spørsmålet om noen eller alle skal organiseres som særlovsselskaper, vil bli vurdert først etter at utvalget har levert sin innstilling. Det skal skje innen 1.september 2003.

Utvalget er sammensatt av følgende personer:

Leder:
Advokat Anders Ryssdal, Oslo

Medlemmer:

  • Professor Rigmor Austgulen, Trondheim
  • Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, Tromsø
  • Post doc. Camilla Brautaset, Bergen
  • Prorektor Jan Grund, Oslo
  • Student Monica Hestad, Oslo
  • Rektor Bjarne Kvam, Bergen
  • Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø
  • Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, Oslo
  • Professor Nils-Henrik M von der Fehr, Hurdal

  •