MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

2003-BUDSJETTET:
Vinnere og tapere (13.12.02, 13:46)

Hvem får mest når pengesekken for neste år skal fordeles? Svaret på hvordan styret har fordelt 2,2 milliarder kroner får du her.

Av et totalbudsjett på 2,2 mrd kroner for NTNU i 2003, fordeles 1,4 mrd direkte til fakultetene. De fire fakultetene IVT, IME, SVT og NT får hver 200 millioner eller mer. Midlene spres etter den såkalte inntektsfordelingsmodellen (IFM).

Færre studenter = mindre penger
Det betyr blant annet at produksjon i form av uteksaminerte studenter teller med, som igjen betyr at lite etterspurte studier vil få mindre penger.

For kommende år er det NT- og IVT-fakultetene som får reduserte rammer på grunn av svakere studenttilgang. Men begge får særskilte bevilgninger som skal lindre smerten; IVT fordi NTNU har et nasjonalt ansvar for bergfag og marin teknikk.

Gevinst med bismak
Budsjettvinnerne er IME, SVT og HF som etter fordelingsmodellen får såpass store økninger at ?det kan være vanskelig å nyttiggjøre seg midlene fullt ut? som det står i budsjettnotatet fra administrasjonen. Derfor begrenses økningen til maksimum 7 prosent i forhold til foregående år.

I så måte er også budsjettvinnerne litt tapere. HF og SVT blir dessuten fra departementalt hold pålagt å redusere antall studieplasser på lavere nivå med henholdsvis 25 og 35 plasser.

Økt IT-drift
NTNU har som mål at den andelen av budsjettet som går til administrasjon skal reduseres, og det er fulgt opp i kommende års fordeling. Samlet bevilgning til administrasjonen er i 2003 på 146 mill kroner, en reell økning på 1,3 mill. Økningen skyldes i hovedsak økt satsing på IT-drift.

Støtte til kvalitetsreform
Departementet bevilger 72 millioner kroner til oppfølging av kvalitetsreformen, og 60 mill. av dette går direkte til fakultetene. Av disse midlene blir 27 mill brukt til omlegging av gradsstrukturen, og realfag og allmenne fag får mest av denne potten.

- Business as usual, er den karakteristikk fungerende økonomidirektør Rolf Tørring gir til kommende års budsjett. - Den eneste reelle økning i budsjettet kommer gjennom den bevilgning som er gitt i forbindelse med kvalitetsreformen, påpeker han.

Studentsvikt kan få følger
- Vi vil få alvorlige problemer hvis svikten i studenttilgangen fortsetter, sier direktøren ved IVT-fakultetet, Erik Lund, i en kommentar til kommende års budsjett.

Budsjettnotatet skisserer tre mulige løsninger for fakultet med sviktende studenttilgang:

  • Nedbygging
  • Midlertidig støtte hvis nedgangen ikke er varig
  • Varig særlig bevilgning dersom nasjonale interesser tilsier det.

    Av Arne Asphjell

    Hele budsjettnotatet finner du her.
  •