MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

PORNODØMT BARNEFORSKAR:
Ikkje NTNU-tilsett (16.12.02, 14:52)

Barneforskaren som nyleg vart straffedømd for oppbevaring av barneporno, arbeider ikkje ved NTNU, men ved ei frittståande forskingsstifting i Trondheim. Nå fryktar leiaren for omdømmet til stiftinga.

Ein mannleg barneforskar er dømd til 60 dagars ubetinga, og 90 dager betinga, fengsel for oppbevaring av barneporno. Politiet fann om lag 1.900 pornobilete heime hos han, mest av gutar i alderen åtte til tolv år. Bileta er lasta ned frå nettet.

Forskaren var tilsett ved ei forskingsstifting i Trondheim. Stiftinga ligg utafor NTNU. Mannen fekk sparken i august, umiddelbart etter at tilhøvet vart erkjent.

Dagleg leiar seier at ein nå er mest redd for omdømmet til forskingsinstitusjonen.

- Dette er den verst tenkelege saka vi kunne fått. Ved å reagere så raskt som vi gjorde, har vi markert kor kompromisslaus haldninga vår er når det gjeld kva vi krev av våre tilsette, seier ho.

Ikkje nye prosedyrar
Ho poengterer at han ikkje har arbeidd direkte med barn.

- Har ein vurdert nye prosedyrar i tilhøve til tilsetjingar, til dømes å krevje vandelsattest, slik tilfellet er for barnehagepersonale?

- Vi har gått gjennom prosedyrane våre, men ikkje funne noko å setje fingeren på. Ein vandelsattest ville ikkje gjort noko frå eller til i denne saka, då den aktuelle personen ikkje er tidlegare straffedømd. Forskarar vil fortsett bli tilsett ut frå ei vurdering av faglege kriterier, publiseringar, osb. Det er i dag ikkje vanleg praksis med vandelsattestar i forskingsmiljøet, seier ho.

Av Tore Oksholen