MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU VIL HA FORSKNINGS-A/S:
Sparker ut Allforsk? (17.12.02, 10:50)

NTNUs styre vedtok i forrige uke å danne eget aksjeselskap for oppdragsforskning. Det betyr at det nok en gang spøker for stiftelsen Allforsk.

Allforsk har tidligere lansert konseptet og forskningsparken "NTNU anvendt". Dette er en modell som Allforsk-styreformann Tor-Henning Iversen mener vil ivareta NTNUs strategiske satsning med Allforsks funksjonsdyktighet. Modellen inneholder organisering av Allforsk, Sintef-B virksomheten og deler av NTNUs eksternfinaniserte virksomhet i én organisasjon. Parken skal inneholde ulike "gates" for de faglige aktivitetene
Styret sa i forrige uke ja til å etablere et eget aksjeselskap som skal ta hånd om oppdragsforskningen som skjer ved NTNU. Dette aksjeselskapet skal være på beina i løpet av 2003 og skal sørge for at NTNU får større kontroll over pengene som finnes i den eksternfinansierte delen av forskningen.

Avslutter Allforsk-samarbeidet
Det er Utdannings- og forskningsdepartementets nye regelverk som åpner for at universiteter kan opprette et eget AS for forskning. Med grønt signal fra styret på å etablere et AS, begynner det igjen å blinke rødt for Allforsk (Stiftelsen Allmennvitenskapelig forskning i Trondheim). For styret har bestemt seg for at samarbeidet med Allforsk skal opphøre så snart et aksjeselskap er på plass.

Har etterlyst avklaring
Allforsk startet opp i 1987 etter initiativ fra universitetet for nettopp å håndtere eksternfinansiert forskning. Allforsks ledelse har i flere år etterlyst en utredning fra NTNUs side når det gjelder randsoneinstitusjonenes rolle vis a vis universitetet. De synes det har vært vanskelig å legge strategier og langsiktige planer når dette har vært uavklart. Også de ansatte har opplevd den uavklarte situasjonen i forhold til NTNU som frustrerende. Nå har avklaringen kommet, og konsekvensen av NTNUs beslutning om å stanse det nåværende samarbeidet, kan være at Allforsk legges ned.

Styreformann i Allforsk, Tor-Henning Iversen.
Arkivfoto: NTNU Info/Arne Asphjell
- Allforsk må delta i prosessen
Styreleder i Allforsk, Tor-Henning Iversen tar NTNUs beslutning til etterretning og mener det ikke er poeng å holde Allforsk i live for enhver pris.
- Jeg er ikke opptatt av at Allforsk i seg selv, det trenger ikke bestå. Men jeg er opptatt av at konseptet Allforsk må bygges inn i det nye selskapet. Jeg håper NTNU kan benytte seg av våre folk og vår proffe stab i prosessen som nå begynner. Her sitter det oppegående folk, sier Iversen.

Har nå økonomisk verktøy
I fjor gikk Iversen ut i Universitetsavisa og uttrykte skepsis til at NTNU skulle være oppdragsapparatet for den eksternfinansierte forskningen. Ett av hans ankepunkt var alt rotet med datasystemer. NTNU mener å ha sikret seg mot dette ved å ta i bruk et nytt prosjektøkonomisystem som skal være et godt verktøy i nettopp håndteringen av eksternt finansierte prosjekter.

Vil bli aksjeselskap
Allerede i dag (tirsdag) møtes Allforsk-styret. Her skal det videre samarbeidet med NTNU diskuteres. To mulige løsninger skisseres som aktuelle: Primært å omdanne Allforsk fra å være en stiftelse til å bli et aksjeselskap, hvor NTNU går inn på eiersiden. Sekundært å etablere et nytt aksjeselskap i samarbeid med NTNU

Kan fortsatt ha liv
NTNU-styret på sin side åpner også for et samarbeid i en annen form med stiftelsen, og vil vurdere hvorvidt NTNU skal gå sammen med eksterne institusjoner, som Allforsk, om etableringen av AS.

Av Tore Hugubakken