MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

1507 ansatte har fått lønnsopprykk (19.12.02, 10:34)

Seksjonssjefer og kontorsjefer er årets vinnere, viser resultatet av de lokale lønnsforhandlingene. Men det største påslaget fikk en professor: 128.000 kroner.

Mandag ettermidddag ble årets lokale lønnsoppgjør ferdig. I alt har det blitt fremmet krav for 2216 ansatte ved NTNU. 1507 av dem kan nå se fram til høyere tall på lønnslippen, mens 709 NTNU-ansatte ikke fikk gjennomslag for sine lønnskrav.

Lønnsopprykkene gis med virkning fra 1. september 2002, og den nye lønna - samt etterbetaling - kommer på lønnslippen fra februar.

14.600 kroner i gjennomsnitt
Potten til årets fordeling har vært på rekordstore 22 millioner, mer enn tre ganger så stor som i fjor. Den store potten gjorde til at lønnskravet ble hele 32 millioner. Med 22 millioner fordelt på 1507 personer utgjør dette i gjennomsnitt 14.600 kroner til hver person.

Det største tillegget i rene penger - 128.000 kroner - ble gitt til en mannlig professor. Det største lønnstrinnhoppet var på ti lønnstrinn og gikk til en kvinnelig professor.

Mellomledere med økt lønn
Årets øvrige vinnere i de lokale forhandligene er utvilsomt mellomledere (kontorsjefer, seksjonssjefer, underdirektører) som i gjennomsnitt økte lønna med 3,09 lønnstrinn.

Til sammenligning økte de vitenskapelige stillingene med 2,69 lønnstrinn. I snitt steg lønnstrinnet for alle grupper med mer enn to lønnstrinn for de som fikk opprykk.

Men mest penger totalt går, ikke overraskende, til personer som bedriver forskning og undervisning. Disse utgjør 41 prosent av lønnsmassen ved NTNU, men stikker av med 57 prosent av årets lønnspott.

Gjennomsnittslønn ved NTNU
Med lønnsøkningen for de 1507 NTNU-ansatte har nå de forskjellige gruppene i gjennomsnitt gått opp cirka ett lønnstrinn. Slik er nå den nye gjennomsnittslønna ved NTNU (i antall lønnstrinn), alle ansatte sett under ett.

Bibliotekstillinger: Fra 43,0 til 44,3
Undervisnings- og forskningstillinger: Fra 60,5 til 61,6
Ingeniører: Fra 38,5 til 40,0
Kontorstillinger: Fra 26,4 til 27,8
Mellomledere (kontorsjefer, seksjonssjefer): Fra 52,9 til 55,2
Saksbehandlere: Fra 37,6 til 39,2
Tekniske stillinger: Fra 25,0 til 26,3
Utdanningstillinger (stipendiater, vit. assistenter): Fra 39,2 til 39,2

Totalt: Fra 45,2 til 46,3 - som altså blir "gjennomsnittslønnstrinnet" ved NTNU nå.

Menn tjener mest
I biblioteks-, ingeniør- og utdanningsstillinger ligger menn og kvinner lønnsmessig omtrent likt. I kontorstillinger har kvinnene i gjennomsnitt drøyt tre lønnstrinn mer enn mennene. I undervisning- og forskningsstillinger, mellomlederstillinger og tekniske stillinger ligger mannlig ansatte to-tre lønnstrinn over kvinnelig ansatte. Og i saksbehandlerstillinger har mennene et forsprang på hele ni lønnstrinn.

I gjennomsnitt får kvinner ansatt ved NTNU, ti lønnstrinn mindre enn de mannlige ansatte.

Egne lederlønninger
For prorektor, viserektor, dekaner, stabsdirektører og fakultetsdirektører er det ført egne forhandlinger utenom de 22 millionene. Resultatet her ble klart i november. Før forhandlingene var gjennomsnittlig lønnstrinn i denne gruppen 65,4 , etter forhandlingene var snittet 68,5.

Ikke lønnsopplysninger på intranett
I fjor ble alle de 658 ansatte som fikk lønnsøkning, navngitt på intranettet. Den som frykter at det samme skjer i år, kan senke skuldrene. Klager på fjorårets publisering, samt et direktiv fra departementet om hvordan institusjoner skal forholde seg til lønn, gjør at Organisasjonsavdelingen i år holder en lavere profil.

Av Tore Hugubakken