MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER:
Skepsis til økte direktørlønninger (19.12.02, 15:16)

Avdelingsdirektørene nærmer seg professorene i lønn. Det liker ikke fagforeningene.

For gruppa avdelingsdirektører (stabsdirektører og fakultetsdirektører) ble det ført egne forhandlinger utenom de 22 millionene. Før forhandlingene var gjennomsnittlig lønnstrinn for disse 63,8. Etter forhandlingene var snittet 67,5.

Til sammenligning har professorene i snitt økt fra ltr 66,2 til ltr 68,1. Med det er det bare et halvt lønnstrinn som skiller de to gruppene etter årets oppgjør.

I en protokolltilførsel til drøftinga av lønnsendringer for lederne skriver representantene for de ti arbeidstakerorganisasjonene at de er skeptiske til lønnsøkningen for avdelingsdirektørene:

- For liten avstand
"Vi mener politisk valgte ledere (dekaner, rektor, prorektor og viserektor) og vitenskapelig ansatte (professorer) bør være lønnsledende ved en kunnskapsbedrift som NTNU. Vi er således skeptiske til at avdelingsdirektørene ved NTNU har fått et påslag i årets lønnsoppgjør som i gjennomsnitt er nesten 3,5 ganger pro rata. Dette overstiger langt lønnstilbudene til andre grupper ved NTNU, og har dessuten ført til at den avlønningsmessige avstanden mellom politisk valgte ledere og avdelingsdirektører er blitt mindre (for liten), og til at avdelingsdirektørene i gjennomsnitt har et lønnsnivå på linje med gjennomsnittet for professorgruppen, heter det fra arbeidstakerorganisasjonene.

- Blir aldri helt fornøyd
Når det gjelder de lokale forhandlingene, sier flere av fagforeningene at de er "rimelig fornøyd".

240 medlemmer av 2fo (Flerfaglig FellesOrganisasjon) fremmet krav gjennom sin fagforening. Av disse var det 200 som fikk positivt svar. Men 2fo-leder ved NTNU, Jomar Finseth, er ikke fornøyd selv om 83 prosent av de som fremmet krav gjennom 2fo fikk mer på lønnslippen.

- Så lenge det alltid er noen som ikke får gjennom sine krav, kan jeg ikke være helt fornøyd, sier Finseth.

Glad for professorklatring
I årets lønnsoppgjør er det én person som sprengte 100.000-kronersgrensa i lønnspåslag. 2fo-lederen sier at han forstår at slike store summer kan forekomme, men at det ikke børe være for mange av dem. Også Sturla Søpstad i NTL innrømmer at årets oppgjør ikke ble et utpreget utjevningsoppgjør, og at innimellom må vi leve med oppgjør som dette.

Forskerforbundets Kristin Dæhli er fornøyd med at flere professorer har klatret opp på lønnstrinnstigen og kommet seg på 70-tallet. Hun er også tilfreds med at flere har fått justert sine stillingskoder.

Færre fikk i Oslo og Bergen
De lokale lønnsforhandlingene ved de andre universitetene er også unnagjort. Universitetet i Oslo fordelte 30 millioner på 1050 ansatte. Det utgjør 28.570 kroner i gjennomsnitt på de som fikk opprykk. Det høyeste opprykket her var på 108 000. Det vitenskapelige personale fikk 61 prosent av potten.

Ved Universitetet i Bergen ble 16,8 millioner fordelt på 1100 ansatte. Det utgjør 15.270 kroner i gjennomsnitt. Her går 60 prosent av potten til de vitenskapelige. Universitetsavisa lyktes ikke å hente inn tall fra Universitetet i Tromsø.

Av Tore Hugubakken

1507 ansatte ved NTNU har fått lønnsopprykk.