MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mål deg mot MIT (30.12.02, 00:04)

Nå har faglærere ved NTNU sjansen til å måle undervisningsmateriellet sitt med det beste i verden. Eliteuniversitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) har begynt på sitt gigantiske prosjekt med å legge hele pensum åpent ut på nettet.

"OpenCourseWare" heter prosjektet der MIT innen september 2007 skal ha lagt ut komplette studieplaner, forelesningsnotater, oppgaver, leselister med mer for alle sine mer enn 2.000 kurs ("emner" i NTNU-terminologi). I skrivende stund ligger materiale fra bare 59 kurs ute, men disse gir et godt innblikk i hva prosjektet skal bli. Og OCW-webben rommer langt mer enn bare teknologi. Blant de første digitaliserte kursene er det temaer innen for eksempel antropologi, historie, lingvistikk, filosofi, litteratur og økonomi.

Alt du trenger
En rask sjekk på ett av kursene - "Laboratory in Software architecture and design for computer programmers" - viser at MIT mener alvor. Her finner vi en mengde stoff, som for eksempel:

 • Forelesningsnotater for samtlige 20 forelseninger, lagret i PDF-format.
 • Litteraturlister.
 • Øvinger.
 • Bakgrunnsmateriale for studentprosjekter.
 • Spørsmållister.
 • Foreleserens karakterpolitikk.
 • ...og mye mer.

  Enkelte mener at OpenCourseWare-prosjektet vil innebære en revolusjon innen høyere utdanning. Materiellet legges ut helt åpent og til gratis bruk, så lenge det ikke skal benyttes kommersielt. Enkelte andre universiteter har allerede sagt at de vil bruke OpenCourseWare som en standard som de vil måle seg mot. De vil kopiere kursstruktur og pedagogikk. Ved et universitet på Mauritius planlegger de også å oversette og tilrettelegge materialet for fransktalende land, skriver den amerikanske avisa Chronicle of Higher Education.

  Ikke laget for allmennheten
  OpenCourseWare har blitt møtt med stor interesse. I løpet av den første måneden etter at OCW-webben ble offisielt åpnet 30.september hadde sidene mer enn 315.000 unike besøkende. 30 prosent av disse kom fra land utenfor USA.

  FAKTA

  ENORME KOSTNADER: Mange lurer på hva OpenCourseWare-prosjektet vil koste? Den første beregningen lød på nærmere $100 millioner, men nyere estimater ligger noe lavere.

  Foreløpig drives prosjektet med støtte på $16,5 millioner fra to fond og en årlig bevilgning på $1 million over MITs eget budsjett.

  MIT satte i gang prosjektet først etter at de hadde sjekket ut at de ikke går glipp av mulige inntekter. Et konsulentfirma konkluderte i år 2000 med at det ikke var noe kommersielt marked for å selge MIT-kurs online. En ulempe er nemlig at kursene er spesielt designet for den type studenter som blir tatt opp ved dette universitetet. Og det er ikke gjennomsnittsstudenter. MIT er kjent for å rekruttere de beste av de beste fra hele verden, og for å stille meget harde krav underveis i studiet. Dette speiles også i undervisningen. Dette betyr at kursmateriellet er lite tilgjengelig for et "vanlig" publikum.

  Opphavsrettsproblemer
  Ved åpningen av OpenCourseWare fantes det 38 digitale kurs tilgjengelig, mens det etter planen skulle ha vært 100. Årsaken til forsinkelsen er problemer med å avklare opphavsrett til kursmateriell. Dette punktet har vist seg å medføre mye mer arbeid enn det iniativtakerne ved MIT forutså. I tilfeller der det f.eks. brukes kapitler fra en lærebok som ikke er skrevet av en MIT-ansatt, må det hentes inn tillatelser, betales avgifter eller eventuelt letes opp alternative kilder. Et kurs som inneholder mye copyrightbeskyttet tredje-parts-materiale blir også komplisert å vedlikeholde over tid. Rettighetsproblemene har vist seg å være mye større innen humaniora, samfunnsvitenskap og kunstneriske fag, enn innen "harde" fag som fysikk, matematikk og kjemi.

  Frivillig deltagelse
  Alle vitenskapelig ansatte ved MIT som deltar i prosjektet må signere en lisensavtale som tillater universitetet å distribuere deres kursmateriell via OpenCourseWare, men den ansatte beholder opphavsretten til materialet. MITs vitenskapelige stab teller ca. 1.000 personer og deltakelsen i OCW er foreløpig frivillig. De som deltar må regne med å bruke en del tid på å klargjøre sine kurs for nettet. Per i dag finnes det materiell på nettet i større eller mindre grad fra ca. 60 prosent av alle kurs som tilbyes ved MIT.

  FAKTA

  FLERE MED KURSMATERIELL PÅ NETTET:
  Det finnes også to andre amerikanske nettsteder som har lagt ut, eller gjort kursmateriell tilgjengelig - til glede for studenter og ansatte.

  World Lecture Hall er etablert av University of Texas i Austin og inneholder per i dag materiell fra ca. 1.550 kurs.

  George Mason University står bak Syllabus Finder hvor du skal kunne finne materiell fra hele 100.000 forskjellige kurs, samlet og katalogisert ved hjelp av en Google søkemotor.

  Men hva skjer etterpå?
  Revolusjon eller ikke. I kjølvannet til OpenCourseWare følger mange interessante spørsmål. For eksempel om et toppuniversitet som MIT vil måtte innta en helt ny rolle etter at arvesølvet til et helt kobbel av MIT-ansatte Nobelprisvinnere er lagt åpent ut på nettet.

  - Om ikke annet så vil i alle fall OpenCourseWare demonstrere hva som kreves for å digitaliere hele pensumet til et universitet, sier prosjektleder Anne H.Margulies til Chronicle of Higher Education.
  - Selv om det ikke vil bli lett for oss å gjennomføre dette, kommer vi til å høste svært verdifulle erfaringer, legger hun til.

  Margulies leder i øyeblikket en prosjektstab som teller ti ansatte, men i tillegg legger OCW-prosjektet beslag på ressurser fra mange av MITs avdelinger.

  Informasjon skal deles
  MIT er også involvert i et par andre meget interessante prosjekter knyttet til digitalisering. Det ene er "The Open Knowledge Initiative", et stort samarbeidsprosjekt som ledes av MIT og Stanford University. Sammen med seks andre universiteter utvikler de åpne spesifikasjoner for komponenter i LMS-systemer (Learning Management System). Et LMS er enkelt forklart et digitalt klasserom på nettet. Ved NTNU har systemet Coursekeeper blitt prøvd ut de siste årene, med noe blandede resultater.

  Det andre prosjektet har fått navnet "DSpace". Dette er en slags elektronisk kunnskapsbank, hvor de digitale arbeidene til det vitenskapelige personalet skal oppbevares. DSpace brukes internt på MIT for å lagre eldre versjoner av kursmateriell. Når en professor begynner å planlegge et nytt kurs kan han søke gjennom hele basen og kopiere fritt - selv om materiellet er produsert av andre enn ham selv. Dette prosjektet blir støttet med en bevilgning på $1,8 millioner fra selskapet Hewlett-Packard Company.

  Her finner du lista over alle de digitale kursene som MIT-ansatte hittil har lagt ut i OpenCourseWare.

  Av Jan Erik Kaarø

 •