MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE:
EU-direktiv vil føre til dyrere hus (8.1.03, 15:02)

Et nytt EU-direktiv om energibruk i bygninger vil gjøre det dyrere å bygge hus i Norge, men driftsutgiftene blir lavere.

EU-direktivet var tema på et kurs om effektiv energibruk i bygninger tirsdag. Målet med direktivet er blant annet å få byggebransjen og huseierne til å velge løsninger som utnytter energien bedre.

Store konsekvenser
Foredragsholder Mats Eriksson fra Norsk ventilasjon- og energiteknisk Forening (NVEF) sier at direktivet får store konsekvenser både for dem som eier og de som konstruerer hus i Norge.

- De nye kravene øker investerings-og vedlikeholdskostnadene, men reduserer driftskostnadene. Dette gir helt nye føringer for budsjettering og planlegging både ved nybygg og rehabilitering, framhever Eriksson.

Avhengig av import
Eriksson forteller at målet er å forbedre energieffektiviteten. Samtidig skal det tas hensyn til ytre klima, lokale forhold, krav til inneklima og kostnadseffektivitet.

Bakgrunnen for direktivet er at EU er sterkt avhengig av å importere energi. I følge prognosene må 70 prosent av energibehovet dekkes av importert energi i 2030. Samtidig setter Kyoto-protokollen begrensninger på utslippet av drivhusgasser som er forårsaket av energibruk.

Det er begrenset hvor mye energi EU-landene selv kan produsere. Derfor er det nødvendig å sette i verk tiltak for å redusere energibruken, spesielt innen bygg og transport. 40 prosent av all energi som brukes i EU-landene går med til å føre opp og drive bygninger.

Iverksettes innen fem år
Det nye EU-direktivet skal implementeres i løpet av fem år. I løpet av 2003 skal det utarbeides en metode for å beregne energi-effektiviteten i bygninger. Samtidig skal det lages en kravliste som forteller hvor energieffektive nye og rehabiliterte bygg må være.

Innen utgangen av 2008 skal det lages en sertifiseringsordning for energieffektivitet. I tillegg skal det lages inspeksjonsrutiner for kjeler og luftbehandlingssystemer.

Eriksson framhever at de nye kravene vil få betydning for norsk lovgivning;

- Blant annet må nye bestemmelser innarbeides i de tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven. Jeg vet ikke hvordan dette skal skje i praksis, men ansvaret ligger hos Olje- og energidepartementet, opplyser Eriksson.

Av Synnøve Ressem

Her kan du lese mer om EU-direktivet og konsekvenser for byggeier og bransje