MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Blir nasjonal pådriver for funksjonshemmede (14.1.03, 16:31)

NTNU har fått nasjonalt ansvar for å være pådrivere for funksjonshemmede studenter. Målet er å sikre at denne gruppen får like muligheter til utdanning over hele landet.

Studentprest Jarle Jacobsen har vært en ildsjel for studenter med funksjonshemming ved NTNU. Jacobsen var initiativtaker til Rådet for studenter med funksjonshemming, som ble opprettet i 1997, og var rådets første leder.
Foto: NTNU Info/Gorm K.Gaare
Pådriverrollen ble tildelt NTNU etter at Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) hadde invitert alle høyere utdanningsinstitusjoner om å søke.

1.300 trenger tilrettelegging
Studiedirektør Jon Walstad oppfatter dette som en anerkjennelse av innsatsen som er gjort for studenter med behov for ekstra tilrettelegging.

- Samtidig er det et signal om at dette arbeidet er høyt prioritert fra myndighetenes side. Det gir mulighet til å iverksette planer som har vært under arbeid i en årrekke, framhever Walstad.

NTNU har om lag 1.300 studenter som krever spesiell tilrettelegging på grunn av funksjonshemming. Teknisk avdeling er pålagt å bruke fem prosent av vedlikeholdsbudsjettet til slik tilrettelegging. I de siste årene er det trolig brukt betydelig mer.

Systematisk arbeid
NTNU har arbeidet systematisk med å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede siden 1990. Studentprest Jarle Jacobsen har vært blant de fremste pådriverne. I 1994 ble det satt ned en komite for å utrede den fysiske tilgjengeligheten i universitetets bygninger. Utredningen resulterte blant annet i at det ble ansatt en fast rådgiver for funksjonshemmede studenter.

Det ble også opprettet et råd av studenter med funksjonshemming, RSFS. Rådets fremste oppgave er å gi råd til universitetsledelsen og det ledes av Åge Søsveen i Studieavdelingen. I rådet sitter representanter for administrasjonen, Studentsamskipnaden, Det medisinske fakultet, brukere og brukerorganisasjoner.

FAKTA

LINK: Med støtte fra UFD ble det i 1998 satt i gang et prosjekt for å utvikle handlingsplaner og kontaktnettverk for funksjonshemmede studenter, LINK-prosjektet.

Etter tilråding fra LINK ble det i 2001 bevilget en halv million kroner til et nytt utviklingsprosjekt ved NTNU. Det er satt ned et samarbeidsforum som samler representanter fra instanser som kommer i berøring med funksjonshemmede på ulike måter.

Sammen skal disse se på hvordan de kan gjøre overgangen til studenttilværelsen mer smidig. Forumet vil få fast tilholdssted ved Nedre singsakerslette studentby.

Arbeidet framover
NTNU er i full gang med å planlegge sin nye pådriverfunksjon og regner med å være i full drift med oppgavene fra mai. UFD har gitt et tilskudd på én million kroner tilformålet. Arbeidet vil bestå i å:

 • medvirke til oppfølging, implementering og revidering av handlingsplaner for funksjonshemmede ved de enkelte lærestedene.

 • delta i utviklinga av fagmiljø og nettverk ved universiteter og høgskoler.

 • bidra til å utvikle relevante nettsider med informasjon om temaet.

 • arrangere seminarer og konferanser for kontaktpersoner.

 • medvirke til å samarbeide og utnytte eksisterende kompetanse og erfaring.

  Ingen hindring
  På nasjonalt plan settes det nå i gang en treårig informasjonskampanje om funksjonshemmedes stilling i samfunnet. Sosialminister Ingjerd Schou åpnet kampanjen som har navnet "Ingen hindring" i Oslo i dag (14. januar). Samtidig markerer hun starten på det europeiske året for funksjonshemmede i 2003.

  Av Synnøve Ressem

 •