MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye grader og studieprogram vedtatt (16.12.02, 20:11)

Styret vedtok fredag 24 gradsbetegnelser og over 120 studieprogram som blir rammeverket for all utdanning ved NTNU etter at Kvalitetsreformen er gjennomført.

Vedtaket er ledd i den største endring i høyere utdanning noensinne - Kvalitetsreformen. Også ved NTNU gjennomgår studiene og ikke minst organiseringen av studiene nå dyptgripende endringer. Det blir tildelt færre grader enn før og studieprogrammene får tilnærmet lik organisering over hele universitetet.

Gradene
Hovedregelen er at studentene får en bachelorgrad etter å ha studert i tre år, og en mastergrad hvis de fullfører ytterligere to år. Men det finnes noen varianter av denne regelen. Totalt vil NTNU etter den nye ordningen operere med følgende gradsbenevnelser:

 • Bachelor i realfag
 • Bachelor i samfunnsvitenskaplige fag
 • Bachelor i humanistiske fag
 • Bachelor i utøvende musikk
 • Bachelor i billedkunst

 • Master i teknologi
 • Master i arkitektur
 • Master i realfag
 • Master i samfunnsvitenskapelige fag
 • Master i humanistiske fag
 • Master i billedkunst
 • Master med lektorkompetanse

 • Master of Science in Engineering
 • Master of Science in Natural Sciences
 • Master of Philosophy
 • Master i prosjektledelse
 • Master in "Sport Sciences - Exercise Physiology"
 • Master i pedagogisk ledelse/skoleledelse
 • Master i organisasjon, informasjon og ledelse
 • Master of Technology Management

 • Candidata/Candidatus medicinae (normert studietid er 6 år)
 • Candidata/Candidatus psychologiae (normert studietiud er 6 år)
  ______

 • Philosophiae doctor (PhD) - normert studietid er 3 år
 • Doctor philosophiae (dr. philos.)

  Studieprogram vil komme og gå
  For NTNU-ledelsen er det et mål i reformarbeidet at studieprogram skal kunne komme og gå - men gradene skal bestå. Universitetsdirektøren ønsker ikke at hvert enkelt studieprogram skal føre frem til en egen grad. Gradene bør være "områdegrader" som dekker større fagområder, mens studieprogrammene (eller enkeltemner) skal være søkealternativene som kan føre frem til en grad. NTNU ønsker normalt ikke å opprette en ny grad hver gang universitetet skal tilby et nytt studieprogram.

  Vedtaket innebærer at de historisk-filosofiske og de matematisk-naturvitenskapelige grads- og fagbenevnelsene endres til henholdsvis "humanistiske fag" og "realfag". Ledelsen tror at dette kan slå positivt ut i rekrutteringen til studiene.

  Lista under inneholder forslag om flere nye, tverrfakultære studieprogram. Normalt vil disse tverrfarglige satsingene sokne til et vertsfakultet, som også tildeler graden.

  OPPTAKET HØSTEN 2003 SKAL SKJE TIL FØLGENDE STUDIEPROGRAM OG EMNER:

  1. Gjennom Samordna opptak

  Bachelorgrad, normert studietid 3 år

  Bachelor i realfag
  Studieprogram i matematikk og statistikk
  Studieprogram i informatikk
  Studieprogram i biomatematikk
  Studieprogram i biologi
  Studieprogram i fysikk
  Studieprogram i kjemi
  Studieprogram i geologi

  Bachelor i humanistiske fag
  Studieprogram i språk og litteratur
  Studieprogram i kultur og samfunn
  Studieprogram i kunst, medier og kommunikasjon
  Studieprogram i arkeologi
  Studieprogram i film
  Studieprogram i drama og teater
  Studieprogram i medieproduksjon
  Studieprogram i musikkvitenskap
  Studieprogram i Europakunnskap med fremmedspråk
  Studieprogram i kulturminneforvaltning
  Studieprogram i kunstkritikk og kulturformidling
  Studieprogram i musikkteknologi
  Studieprogram i samfunnskunnskap med historie
  Studieprogram i språkteknologi

  Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
  Studieprogram i samfunnsvitenskap med ulike fordypninger
  Studieprogram i afrikastudier
  Studieprogram i politisk økonomi
  Studieprogram i økonomisk-administrative fag
  Studieprogram i idretts- og bevegelsesvitenskap

  Master i teknologi, normert studietid 5 år
  Studieprogram i bygg og miljøteknikk
  Studieprogram i geofag og petroleumsteknologi
  Studieprogram i ingeniørvitenskap og IKT
  Studieprogram i marin teknikk
  Studieprogram i produktutvikling og produksjon
  Studieprogram i teknisk design
  Studieprogram i energi og miljø
  Studieprogram i industriell økonomi og teknologiledelse
  Studieprogram i fysikk og matematikk
  Studieprogram i materialteknologi
  Studieprogram i kjemi
  Studieprogram i datateknikk
  Studieprogram i kommunikasjonsteknologi
  Studieprogram i teknisk kybernetikk
  Studieprogram i elektronikk

  Master i arkitektur, normert studietid 5 år
  Studieprogram i arkitektur

  Master i teknologi for ingeniørhøgskolekandidater eller tilsvarende, normert studietid 2 år
  Studieprogram i bygg og miljøteknikk
  Studieprogram i marin teknikk
  Studieprogram i produktutvikling og produksjon
  Studieprogram energi og miljø ? elektrisk energiteknikk
  Studieprogram i industriell økonomi og teknologiledelse
  Studieprogram i materialteknologi
  Studieprogram i kjemi
  Studieprogram i datateknikk
  Studieprogram i kommunikasjonsteknologi - telematikk
  Studieprogram i teknisk kybernetikk
  Studieprogram i elektronikk
  Studieprogram i nautikk (Maritim kandidat)

  Master med lektorkompetanse, 5-årig - 6 studieretninger
  Studieprogram i naturvitenskap og teknologi
  Studieprogram i realfag
  Studieprogram i språk
  Studieprogram i samfunnsvitenskap
  Studieprogram i rådgiving
  Studieprogram i spesialpedagogikk

  Master i realfag, normert studietid 5 år
  Studieprogram i bioteknologi

  Andre
  Opptak til åpne enkeltemner, lavere grad.
  Ex.phil. (7,5 stp)
  Master i realfag - Studieprogram i cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, normert studietid 2 år.
  Ettårig grunnutdanning til profesjonsstudiet i psykologi
  Candidata/candidatus medicinae (cand. med.) normert studietid 6 år

  2. Utenom Samordna opptak

  Master, normert studietid 2 år

  Master i realfag
  Studieprogram i matematikk
  Studieprogram i statistikk
  Studieprogram i informatikk
  Studieprogram i biologi
  Studieprogram i kjemi
  Studieprogram i fysikk
  Studieprogram i marine ressurser/akvakultur
  Studieprogram i naturressursforvaltning
  Studieprogram i forurensingsfag
  Studieprogram i bioteknologi
  Studieprogram i kvantitativ biologi
  Studieprogram i geologi

  Master i humanistiske fag
  Studieprogram i humanistiske fag med fordypning i fagene; allmenn litteraturvitenskap, arkeologi, engelsk, filosofi, filmvitenskap, filmvitenskap med vekt på produksjon, drama og teater, fonetikk, fransk, historie, kristendomskunnskap, kunsthistorie- og medievitenskap, lingvistikk, musikkvitenskap, utøvende musikkutdanning (musikkonservatoriet), nordisk språk og litteratur, religionsvitenskap, språklig kommunikasjon (anvendt språkvitenskap), tysk.
  Studieprogram i Europakunnskap med fremmedspråk
  Studieprogram i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
  Studieprogram i tverrfaglige kulturstudier/teknologi og vitenskapsstudier/kvinne- og kjønnsstudier

  Master i samfunnsvitenskapelige fag
  Studieprogram i geografi
  Studieprogram i idrettsvitenskap
  Studieprogram i bevegelsesvitenskap
  Studieprogram i samfunnsøkonomi
  Studieprogram i sosialt arbeid
  Studieprogram i statsvitenskap
  Studieprogram i sosiologi
  Studieprogram i pedagogikk
  Studieprogram i psykologi
  Studieprogram i sosialantropologi
  Studieprogram i afrikastudier
  Studieprogram i økonomisk-administrative fag med IT og finans
  Studieprogram i helsevitenskap
  Studieprogram i medievitenskap

  Master, normert studietid 1.5 - 2 år
  Master of Science in Engineering
  Master of Science in Natural Sciences
  Master of Philosophy
  Master i prosjektledelse
  Master in "Sport Sciences - Exercise Physiology"
  Master i pedagogisk ledelse/skoleledelse
  Master i organisasjon, informasjon og ledelse

  Andre utdanninger
  Candidata/candidatus psychologiae (cand. psychol.) normert studietid 6 år
  Master of Technology Management, normert studietid 1 ? 1.5 år
  1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  Studieprogram i utøvende musikkutdanning
  Bachelor i billedkunst
  Master i billedkunst

  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i navnene til noen av programmene. Styret har gitt rektor fullmakt til å justere navnsettingen.

  Mer informasjon om arbeidet med Kvalitetsreformen ved NTNU finner du her.
 •