MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

230 underskrifter for å beholde valgte ledere (17.1.03, 10:33)

Instituttleder Arne Halvorsen ved Moderne fremmedspråk står bak et opprop for å beholde valgte ledere ved universitetet. Fram til søndag kveld hadde 230 personer skrevet under.

Arne Halvorsen er valgt instituttleder ved det nye storinstituttet Moderne fremmedspråk. Han er sjefen, og kontorsjefen leder de administrative oppgaver. - Det fungerer fint, sier Halvorsen.
Foto: Tore Hugubakken
Underskriverne kommer fra alle deler av universitetet og hele 76 av dem er professorer. Dette utgjør om lag 15 prosent av alle NTNUs professorer. Vitenskapelig tilsatte er generelt i klart overtall blant underskriverne. Bare vel 40 av navnene på lista er teknisk-administrativt ansatte, eller studenter.

I sitt åpne brev til styret skriver Halvorsen at de foreslåtte endringene er så dramatiske at de bør legges ut til en rådgivende uravstemning blant de ansatte.

- Jeg er meget bekymret for det tap av demokrati forslaget til ny ledelsesmodell representerer, sier professor Arne Halvorsen. - Vi får ikke valgte ledere på noe nivå.

- Er det først og fremst ansatte ledere du er imot?

- Ja, i brevet tar vi ikke stilling til modell 1 eller modell 2. Jeg ønsket å ha et klart budskap. Jeg ser at deler av modell 2 kan være aktuell, men går ikke nærmere inn på dette, sier Halvorsen.

Brevet til styret ble lagt ut på nettet torsdag 16.januar, og samlet allerede i løpet av det første døgnet bortimot hundre underskrifter.

FAKTA

DETTE ER OPPROPET:

Til styret ved NTNU

I forbindelse med diskusjonen om nytt styringssystem ved NTNU, ser undertegnede, ansatt ved NTNU, med bekymring på den del av forslaget som innebærer å avskaffe institutt- og fakultetsstyrene og avskaffe valg av ledere.

Etter min mening vil forslaget bety en rasering av en demokratisk styringsform som har lang tradisjon ved norske universiteter.

Bare gjennom valgte representanter kan vi bevare en rimelig grad av innflytelse på vår arbeidssituasjon.

Jeg mener i tillegg at de foreslåtte endringene er så dramatiske at NTNUs styre bør legge dem ut til en rådgivende uravstemning blant de ansatte før en beslutning blir fattet.

- Hvordan har du markedsført oppropet?

- Ingen særlig markedsføring foreløpig, svarer Halvorsen. - Jeg har sendt det til en del av de faglig ansatte jeg hadde e-postadresser til. Jeg ønsker også at teknisk-administrative kan delta, men her har jeg ikke tilgang til noen e-postlister. Studenter må også gjerne delta i oppropet, sier Halvorsen.

Av Arne Asphjell

Se også vår debattspalte "Meninger" i venstre marg der innleggene om ny styringsmodell nå hoper seg opp.

Her finner du Halvorsens opprop til styret, med mulighet for å skrive under.