MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Mer makt på nivå 1? (19.1.03, 17:09)

Det ruller en interessant diskusjon om styring og ledelse på NTNU for tiden. Jeg registrerer at alle som deltar, synes å dele målene i høringsnotatet.

Ønsker om demokrati, kunnskapsvekst og faglighet i sentrum står sentralt. Alle vet at hvis universitetet skal nå sine mål, må den enkelte forsker og forskergruppe ha stor grad av frihet, noe som trekker mot makt nedover i systemet, flat struktur, prosjektorganisering, slik det også er understreket i høringsnotatet.

De fleste mener også, i likhet med høringsnotatet, at strategiske valg og omstilling er nødvendige prosesser for dagens NTNU, og en sentral styrings- og ledelsesmessig utfordring ligger i å lykkes her. Men som tidligere Kollegiemedlem har jeg selv erfaring med hvor vanskelig slike prosesser er.

Å ha et beslutningsgrunnlag som gjør at en kan føle at en overskuer konsekvensene av de vedtak en fatter, i budsjettsammenheng, for eksempel, er temmelig utfordrende. Ordninger som sikrer at styret er profesjonelt og utstyrt med et klart og solid underlag for sine beslutninger, vil være en helt nødvendig forutsetning for enhver endring som sentraliserer mye makt hos styret.

For dette er vel et endringsforslag som øker styrets makt? Kanskje litt overraskende, ettersom de siste endringene innen styring og ledelse på NTNU, endringene i fakultets- og instituttstrukturen, blant annet var basert på å flytte makt fra sentralnivået til nivåer nærmere den faglige virksomheten. Når disse enhetene ble sterkere og mer selvstendige, tenkte man da, ville de også på en bedre måte bli i stand til å styre den faglige utviklingen på sitt felt, og selv foreta nødvendige omstillings- og strategiprosesser, basert på nærhet til de faglige behovene.

Jeg føler meg ikke overbevist om at en modell som sentraliserer mye makt på sentralnivået, er best egnet for å nå de målene så mange er enige om.

Kathrine Skretting

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv