MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

75 friske mill. til sykdomsforsking (21.1.03, 14:34)

Helseføretak Midt-Norge spyttar inn 65,5 millionar kroner til medisinsk forsking. Pengane skal mellom anna nyttast til stipendiat- og post.doc-stillingar, dels større prosjekt.

Det er leiinga for Helseføretak Midt-Norge som har vedteke å gi ein prosent av samla driftsbudsjett til forskingsaktivitet administrert av Samarbeidsorganet for NTNU og Helse Midt-Norge. Dette utgjer 65.5 millionar kroner.

Helseføretak Midt-Norge er åleine om å gi ein slik pengesum til medisinsk forsking. Føretaka er ikkje lovpålagt å gjera dette.

Av dette er ein tidel, eller 6.5 millionar, sett av til stipendiat- og post.doc-stillingar. Seksjonssjef Arild Skaug Hansen trur ein kan få ikring ti stipendiatar ved fakultetet. Pengane skal gå til medisinsk forsking for å yte betre spesialisthelsetilbod i regionen. Stipendiatane vil vere plassert ved ulike sjukehus i regionen, men er knytt til doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultetet.

Medisinsk teknologi er eit av satsingsområda, og vil vere solid representert, seier han.

Stipenda vil bli lyst ut om kort tid.

Frå den same potten utlyser fakultetet, i samråd med St. Olavs Hospital, også stønad til større prosjekt for til saman 10 millionar kroner. Denne utlysinga har gått til institusjonane ved DMF og avdelingane ved sjukehuset.

Av Tore Oksholen